<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
velferd
Regjeringen kommer med dommedagsprofetier
Historien de siste tiårene viser at pessimistene tok feil, og at Norge er bedre stilt enn noen gang, skriver Sylvi Listhaug (FrP).
Velferdsrøveri kan ikke finansiere et grønt skifte
Å skulle løse enhver utfordring med avgiftsøkninger er en avviklingserklæring for næringslivet, skriver Arve Ulriksen i Mo Industripark.
Over 50 prosent er mot profitt i velferden
Mer enn halvparten av de spurte i en fersk undersøkelse er enige i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester.
Nav-sjefen mener velferdsstaten er truet
Nav-direktør Sigrun Vågeng er bekymret og mener velferdsstaten er truet. – Det er opp til politikerne og ikke Nav, hvor det må kuttes, sier Vågeng.
16 OECD-land bedre enn Norge på velferd
Norge topper ikke listen over hvor stor andel av BNP ulike land bruker på offentlig velferd. 
Trump vil kutte velferden til fattige
President Trump legger optimistiske vekstprognoser til grunn for fremtidig budsjettbalanse. 
- Også eierskap er en konkurranse
Etter å ha solgt ett selskap til Sverige, er gründer Ola Torgrim Eide i full gang med selskap nummer to. Han mener at hvis Norge taper kampen om norsk eierskap, blir velferdsmodellen vår den største taperen