<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
verdipapirfondenes forening
Kjøpte fond for 500 millioner i oktober
Har ikke sett maken siden coronakrakket – alle solgte alt
Uroen i verdens finansmarkeder har kostet fondskunder over 100 milliarder kroner hittil i år. I mai ble både aksje- og rentefond solgt. 
75 milliarder tapt i aksjefond
Børsuroen i årets fire første måneder har kostet norske aksjefondskunder 75 milliarder kroner.
63 milliarder tapt i aksjefond i år
Børsuroen i første kvartal kostet norske aksjefondskunder 63 milliarder kroner.
Solgte fond for første gang siden pandemien
For første gang siden mars 2020 nettosolgte Ola og Kari Nordmann fond. Proffene kjøper fortsatt. 
Nettotegnet verdipapirfond for 15,7 milliarder
Ola og Kari Nordmann nettotegnet aksjefond for 1,6 milliarder i januar, «proffene» tegnet seg for 5 milliarder. 
Nettotegnet fond for 140 milliarder kroner
Aldri før har det blitt kjøpt like mye verdipapirfond som i 2021.