<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– En fallitterklæring fra Intrum

Intrum bør teste lavere salærer, skriver Rune Heimstad i Fair Collection.

Publisert 27. des. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 488 ord
UMULIG Å REDUSERE SALÆRENE? Intrum klarer ikke å utvikle seg vekk fra gamle og dyre strukturer for å drive inkasso, hevder styrelederen i Fair Collection. Foto: Intrum

Steinar Nielsen i Intrum mener det er umulig å redusere salærene på inkassokrav uten at det fører til dårligere oppfølging av de som skylder penger. Dette er en fallitterklæring fra bransjens største aktør: Det viser at Intrum ikke klarer å utvikle seg vekk fra gamle og dyre strukturer for å drive inkasso.

Rune Heimstad. Foto: Moment Studio

Intrum har en selektiv omgang med tall, og synes nok det er irriterende at andre har vekst mens det står stille hos seg selv. Nielsen kommuniserer at vi ikke bør bruke særlig mye tid på inkassotallene – det vitner om at han ikke tar omfanget av inkasso på alvor. Samlet fordringsmasse til innkreving i Norge var på 121 milliarder kroner i sommer, hvor 48 milliarder av disse er renter og gebyrer. Veksten i fordringsmasse i Norge siden sommeren 2019 har vært på over 21 prosent.

Et unisont storting har ønsket lavere salærer i inkassobransjen de siste årene. Et av hovedargumentene var at ny teknologi, effektivisering og automatisering måtte komme de som skylder penger til gode. Vår erfaring viser at å redusere salærene har hatt ønsket effekt, uten at det har gått på akkord med kvaliteten på oppfølgingen. Intrum uttrykker at «det ikke vil monne nevneverdig å redusere salærene for de med mye inkassogjeld». Vi oppfordrer Intrum-sjefen til å forsøke å sette ned salærene og se etter effekten både på løsningsgrad og dialog med de som skylder penger. Mest sannsynlig vil en slik endring av modellen deres smerte langt mer enn de orker å tenke på.

Det er mer jobb med de største kravene, men for oss er det umulig å forstå at Intrum ikke kan klare å automatisere deler av oppfølgingen på de større kravene og på den måten fortsatt drive lønnsomt på lavere salærnivåer. Gjennom automatisering og selvbetjeningsløsninger klarer våre systemer å sikre god oppfølging også på større krav. Det har ført til lavere kostnader, og vi har redusert salærene betraktelig, til gunst for forbrukerne.

Faktum er at Intrum ikke har maktet å utvikle en forretningsmodell som sikrer både lønnsom og ansvarlig innkreving. Det viser selskapets fallende omsetning de siste årene. Siden salærene er Intrums største inntektskilde, kan vi forstå at Nielsen blir bekymret av tanken på lavere salærer. Særlig fordi selskapet står i en situasjon med en enorm gjeldsbelastning.

Tross vaklende argumentasjon, er det et viktig poeng i debatten at Intrum-sjefen er åpen om at de ikke klarer å løse inkassosaker med lavere salærer. Nielsen frykter at salærkutt vil føre til prisøkning på varer og tjenester. Vi kan berolige ham med at det heldigvis finnes konkurrenter av Intrum som kan løse oppgaven både billigere og bedre.

Rune Heimstad

Styreleder i Fair Collection