<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Allmennaksjeloven

    Publisert 16. des. 2016 kl. 10.50
    Oppdatert 16. des. 2016 klokken 10.52
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 202 ord

    Styremedlemmene i et allmennaksjeselskap må gjøre seg godt kjent med Allmennaksjeloven (LOV 1997-06-13 nr 45: Lov om allmennaksjeselskaper). (Hvis man er styremedlem i et Aksjeselskap, må man i stedet gjøre seg kjent med Aksjeloven  (Lov om Aksjeselskaper). Jfr. særskilte oppslag.) Nesten i hvert eneste styremøte i et allmennaksjeselskap vil det dukke opp problemstillinger som er regulert i Allmennaksjeloven. Det er derfor høyst upraktisk (og dyrt!) å satse på at en ekstern jurist skal opplyse styret om hva som står i loven.Alt er ikke like viktig. Under allmennaksjeloven - de viktigste kapitlene er det nærmere angitt hvilke kapitler og paragrafer som praksis viser at det er særlig viktig for styrets medlemmer å være fortrolig med.Fullstendig tekst til Allmennaksjeloven finner du påwww.lovdata.noDer kan loven lastes ned eller skrives ut gratis.Allmennaksjeloven er i skrivende stund på 92 sider. Det kan være greit å ha en utskrift tilgjengelig. Skriver man ut to sider pr. ark, fyller den ikke så mye.Allmennaksjeloven endres stadig, selv om endringene ikke er så hyppige som for Arbeidsmiljølovens vedkommende.Viktige endringer vil bli nærmere omtalt under Nyheter etter hvert som de aktualiseres. På grunn av endringene bør man skrive ut en ny utgave av Allmennaksjeloven minst én gang i året.Dokumentet er levert av:  Jon E. Glømmenjon.gloemmen@normentor.no