<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Disse må registreres i personallisten

Alle som arbeider i virksomhetens lokaler skal være registrert i personallisten, det gjelder også ulønnet og innleid personale.

    Publisert 27. des. 2016 kl. 12.19
    Oppdatert 27. des. 2016 klokken 12.27
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 389 ord

    Fra og med 2014 må en rekke serviceyrker føre detaljoversikt over alle ansatte og når de er på jobb. Mangelfulle lister kan medføre gebyr på flere tusen kroner. Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten. Målet er å motvirke svart arbeidKravet gjelder for restaurant- og serveringsbransjen, frisører og skjønnhetspleiere, samt for bilverksteder og bilpleiebransjen. For små bedrifter gjelder et unntak fra kravet om å føre personallister.Her kan du lese mer om kravene om personalliste for serviceyrker.Denne artikkelen tar for seg hvem som skal registreres i personallisten. Kravet er at alle som arbeider i virksomhetens lokaler som utgangspunkt skal registreres, uavhengig av om vedkommende er ansatt eller driver egen virksomhet. Skattedirektoratet har i en uttalelse gitt retningslinjer for hvem som rammes av kravene.Innleid personaleMed innleid personale menes ifølge direktoratet personale som er leid fra vikarbyråer eller lignende virksomheter og som stiller arbeidskraften til disposisjon for andre. Et eksempel kan være et serveringssted som henvender seg til et vikarbyrå for å leie to personer som skal jobbe med servering i julebordsesongen.Gjelder også vakter og garderobepersonellAlle yrkesgrupper som kan påtreffes i lokalet skal føres inn i personallisten. Dette medfører eksempelvis at også vakter og garderobepersonell på et serveringssted skal føres i listen.Direktoratet påpeker i uttalelsen at også administrativt personale i utgangspunktet rammes, det vil si personer som jobber med fakturering eller lignende i et verksteds kundemottak. For personer som jobber i rendyrkede administrative stillinger, helt adskilt fra den operative virksomheten, gjelder imidlertid ikke et slikt krav. Dette innebærer at for bedrifter med egen kontoravdeling, som er fysisk adskilt fra den øvrige virksomheten, og typisk ivaretar funksjoner som lønn, fakturering og regnskap, vil ikke slike funksjonærer måtte føres opp i personallisten.Unntak for vektere, renholdere og DJsDersom serveringsteder eller andre virksomheter leier inn vektertjenester fra eksterne vekterselskap med tillatelse til å drive vaktvirksomhet, skal ikke personer som utfører slike vaktoppdrag føres i personallisten. Personene som utfører vakttjenester må imidlertid bære uniform og ha et synlig ID-kort for vektere, som inneholder opplysninger om både selskap og ansettelsesnummer. Heller ikke rengjøringspersonell som er ansatt i en renholdvirksomhet, eller driver egen virksomhet, skal registreres i oppdragsgiverens personalliste. Det samme gjelder DJ eller musikere som driver for seg selv, og som oppholder seg i lokalene i kraft av å levere tjenester for egen næring.Her kan du lese mer om gebyr ved manglende listeføring.Øystein GravdalLederkunnskap.no