<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fri bil

    Publisert 28. des. 2016 kl. 11.41
    Oppdatert 28. des. 2016 klokken 11.41
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 352 ord

    FirmabilFordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil regnes som en skattepliktig naturalytelse.Den skattepliktige fordelen fastsettes etter sjablonregler når den ansatte faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av året. Bilens listepris som ny benyttes som grunnlag for fastsettelsen.Dersom bruken er helt sporadisk, uten en viss regularitet og varighet, oppstår ikke skatteplikt for arbeidstakeren. Som privatkjøring regnes all kjøring som ikke er yrkeskjøring, også reiser mellom hjem og arbeidssted.Reglene for fastsettelse av fordelen ved privat bruk gjelder i utgangspunktet for alle biltyper, uavhengig av om bilen er egnet til privat bruk. Det er imidlertid gjort unntak for visse lastebiler, busser og biler med forbud mot privat bruk.Selv om den ansatte helt eller delvis dekker kostnadene på bilen som blir stilt til disposisjon, skal fordelsbeskatning skje etter sjablonreglene. Arbeidsgiver kan imidlertid dekke alle kostnader knyttet til bilholdet, også den del som anses som privatkjøring, slik som eksempelvis bensinutgifter og service, uten at den skattemessige fordelen øker for den ansatte. Andre reiseutgifter, slik som fergebilletter, bompenger, parkering og trafikkbøter er imidlertid ikke en del av sjablonregelen.Eksempelberegning fordel av firmabilBilens listepris som ny, inkludert ekstrautstyr og mva: 650.000Grunnlag: 30 % av listeprisen legges til grunn for bilverdi opp til grensebeløpet på 280.100 kroner, for verdi som overstiger dette legges det til grunn 20 % av listeprisen. Det forutsettes i eksempelet at bilen er nyregistrert i år:Beregning:280.100 x 0,3 = 84.030(650.000 – 280.100) x 0,2 = 73.980Skattemessig fordel av fri bruk av firmabil: 158.010Skatt på fordelen (158.100 x 0,27) = 42.663.For biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret, regnes det bare med 75 prosent av bilens listepris.Dersom den ansatte har hatt firmabilordningen deler av inntektsåret, er det antall hele og påbegynte måneder som bilen har stått til disposisjon for den ansatte som er avgjørende for den forholdsmessige fordelsbeskatningen.Redusert sats for elbiler og særlig omfattende yrkeskjøringHvis arbeidstakeren kan dokumentere at yrkeskjøringen overstiger 40.000 km i året, verdsettes bilen til 75 prosent av bilens listepris som ny.Elbiler verdsettes til 50 prosent av listeprisen som ny.Dersom bilen er eldre enn tre år 1. januar i inntektsåret reduseres også de reduserte listeprisene nvent over med 25 prosent.