<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Systematisk HMS-arbeid

  Publisert 1. des. 2016 kl. 18.23
  Oppdatert 1. des. 2016 klokken 18.35
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 195 ord

  HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Enhver virksomhet må arbeide systematisk med tilrettelegging av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.Helse - skader, helseslitasje og sykdomMiljø - fysisk, psykisk og sosialt velvære, ytre miljøSikkerhet - beskyttelse av mennesker, materiell og naturForkortelsen HMS brukes som en fellesbetegnelse på ulike aktiviteter som har til hensikt å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. I praksis handler HMS-arbeid om å forebygge og avdekke uønskede hendelser, og å hindre at de gjentas.Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid[1]Systematisk HMS er de tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i HMS-lovgivningen.Kravet til systematisk oppfølgingMed systematisk oppfølging menes at virksomhetens HMS-arbeid skal være i kontinuerlig aktivitet.Dette kravet til systematisk oppfølging innebærer at det ikke er tilstrekkelig for virksomheten å løse problemer etterhvert som de oppstår eller en gang i blant. Virksomheten må kunne vise til gode rutiner og planmessig arbeid med tiltak mot fastsatte mål.Hensikten med krav til kontinuerlig og planmessig HMS-arbeid er at arbeidsmiljøproblemer oppdages og tas hånd om i tide. Formålet med et systematisk HMS-arbeid er at arbeidsmiljøet stadig forbedres.[1] Internkontrollforskriften § 5Les mer om:

  • Målsetning
  • Risikovurdering og handlingsplan
  • Avvik
  • Internkontroll

  Dokumentet er levert av:Sticos Personal