<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Folk med dårlig råd blir annenrangs borgere i trafikken

Kan politikerne akseptere et klassesystem i veitrafikken, spør Tor Valdvik, samfunnskontakt i KNA.

Publisert 19. nov. 2023 kl. 13.52
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 446 ord
I VERDENSTOPPEN: I fjor betalte norske bilister over 14 milliarder kroner i bompenger. Ifølge prognosene til Samferdselsdepartementet skal bilistene i år betale rundt 15,2 milliarder, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

I januar gjorde KNA en spørreundersøkelse hvor 20 prosent oppga at de ofte kjørte omveier for å unngå bompenger. I en ny undersøkelse gjort av InFact på oppdrag fra KNA, har 32 prosent svart at de ofte kjørte omveier. Unge folk og folk med dårlig råd kjører særlig mange omveier. Hele 44,7 prosent av norske bilister under 30 år svarer at de ofte kjører omveier for å slippe å betale bompenger, mens snittet for alle bilister er 32,1 prosent. Av de med anstrengt økonomi oppgir 46,9 prosent at de ofte kjører omveier. Dette er en økning på over 10 prosent fra januar, da 36,8 prosent svarte det samme.

Norge har lenge vært i verdenstoppen i innkreving av bompenger per innbygger, og belastningen blir særlig stor i nedgangstider
Tor Valdvik. Foto: KNA

Ikke noe av dette bør forundre våre nasjonale politikere. Allerede i årsrapporten for bompengeinnkrevingen i 2021 ble det slått fast at man måtte forlenge innkrevingen på E6 i Gudbrandsdalen på grunn av at en høyere andel trafikk enn beregnet har flyttet seg over til sideveier hvor det er lavere takst.

I fjor betalte norske bilister over 14 milliarder kroner i bompenger, og ifølge prognosene til Samferdselsdepartementet skal bilistene i år betale rundt 15,2 milliarder. KNA har bedt departementet om en prognose for 2024. Prognosen departementet oppgir er 16 milliarder 2024-kroner, men anslaget er svært usikkert.

Et samlet storting står bak nullvisjonen som slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. Da er det uforståelig og smått paradoksalt at det bygges bedre og mer trafikksikre veier, men som prises så høyt at mange likevel ser seg tvunget til å kjøre mindre og mer trafikkfarlige sideveier.

Norge har lenge vært i verdenstoppen i innkreving av bompenger per innbygger, og belastningen blir særlig stor i nedgangstider. Når vi har regjering som har gjort utjevning av forskjeller til sin fanesak, er det vanskelig å forstå at man skal akseptere et A- og B-lag langs veiene.

Bilistorganisasjonen KNA ser det som uakseptabelt at unge folk og andre med dårlig råd ikke har råd til å kjøre på de tryggeste veiene vi har, og derfor krever vi strakstiltak med kutt i bomsatsene. Det burde være et ukontroversielt standpunkt for en regjering som presenterer seg som vanlige folks trofaste apostler.

Tor Valdvik

Samfunnskontakt i KNA