<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Havnemilliarder kan redde eksportmålet

Regjeringen kan ikke nå sine eksportmål uten å ruste opp norske havner, skriver Ingvar M. Mathisen og Kjell-Olav Gammelsæter.

  Publisert 22. nov. 2023 kl. 20.01
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 433 ord
  20 MILLIARDER KRONER: Det er det anslåtte investeringsbehovet frem mot 2030. Her fra havnen i Drammen. Foto: NTB

  I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de skal «få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent gjennom en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk». Målet for den norske eksporten er en økning på minst 50 prosent innen 2030.

  Ingvar M. Mathisen. Foto: Hans Kristian Riise
  Kjell-Olav Gammelsæter. Foto: Jill Johannessen

  I dag eksporteres over 90 prosent av norske varer via sjøtransport, og halvparten av all innenlandsk godstransport foregår også til sjøs.

  Grunnlaget for denne suksessen har vært ambisiøs nærings- og industriutvikling, samt investeringer i fremtidsrettede havner. På mange måter har utvikling av havnene vært ensbetydende med investering i næringslivet og sikring av bosetting.

  Vi ønsker derfor eksportambisjoner mer enn velkommen, men regjeringen må vite at dette ikke kommer av seg selv. Sjøtransport er en forutsetning for økt verdiskaping og eksport, og det vil gi økte krav til havnene om å møte næringslivets behov for grønn og effektiv transport. For å sikre fremtidig verdiskaping, må det derfor gjøres betydelige investeringer i havneinfrastruktur langs kysten.

  Norske Havner organiserer 60 havner langs hele kysten, og vi har spurt dem om hvor stort investeringsbehov de har for å kunne gjøre sin del av jobben for å innfri regjeringens eksportambisjoner. Et konservativt overslag er 20 milliarder kroner frem mot 2030.

  Havnene har ikke finansieringsevne til å ta et slikt løft alene. Hvis regjeringen står fast på sine ambisjoner, må de få på plass et spleiselag mellom staten, havnene, og nærings- og industriutviklere, slik at det kan legges til rette for å etablere ny industri.

  Det er ikke bare i Norge investeringsbehovene er store. EU legger opp til svimlende summer i havneinvesteringer for å sikre fremtidens verdiskaping. Hvis vi skal henge med i utviklingen, må også den norske regjeringen investere i havn og sjøtransport i sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) til våren. Sjøtransport er både den raskeste og grønneste veien ut til verden med norske produkter.

  Ingvar M. Mathisen

  Styreleder i Norske Havner og havnedirektør i Oslo Havn

  Kjell-Olav Gammelsæter

  Direktør i Norske Havner