<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Øker opplåningen og skyver på renter

Hurtigruten-gruppen er blitt enig med långiverne om en ny refinansiering på 2,2 milliarder kroner.

Publisert 12. des. 2023 kl. 08.07
Oppdatert 12. des. 2023 klokken 14.48
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 754 ord
HAR STORE LÅN: Hurtigruteskipet «Richard With» passerer fergen «Karlsøyfjord» på Moldefjorden. Foto: NTB

Hurtigruten Group er kommet til enighet med sine långivere om en refinansiering i størrelsesorden 2,2 milliarder kroner. Det skjer bare et knapt år etter at selskapet forlenget og opptok nye lån for i alt 10 milliarder kroner.

Den runden som finner sted nå, vil gi selskapet en kraftig styrket balanse og ifølge ledelsen gjøre det mulig å levere på strategiske mål.

DELER GRUPPEN I TO SELSKAPER: Konsernsjef Daniel Skjeldam styrer Hurtigruten Group fra det nye hovedkvarteret i London, mens den operative virksomheten legges inn i to separate selskaper, Hurtigruten Norge og HX, som tidligere het Hurtigruten Expeditions. Foto: Iván Kverme

I pakken inngår nye lån på brutto 279 millioner euro – nesten 3,3 milliarder kroner – som etter innfrielse av leasinggjeld og et midlertidig lån vil øke gruppens likvide beholdning med 133 millioner euro. I tillegg er det oppnådd enighet om at renteforfall på 53 millioner euro frem til og med april skal plusses på lånene istedenfor å betales kontant.

Hurtigruten har besluttet å dele driften av selskapet i to; én for den norske virksomheten som skal hete Hurtigruten, og én del for internasjonale ekspedisjoner, HX.

Doblet EBITDA

Fokus er nå på å øke belegg for å støtte vekst, opplyser selskapet, som ved utgangen av november hadde forhåndssolgt reiser for 329 millioner euro i 2024. Total omsetning i tredje kvartal var 195 millioner euro – på linje med tredje kvartal i fjor.

Gruppen hadde et driftsresultatet før avskrivninger og renter (EBITDA) på 36,8 millioner euro – en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

Det økte EBITDA-bidraget er drevet av lavere driftskostnader for skip og lavere generelle og administrative kostnader, mens økte direkte kostnader på grunn av inflasjonen trekker i motsatt retning.

Mens Hurtigrutens tradisjonelle virksomhet, seilingene på strekningen Bergen–Kirkenes–Bergen, gir økte inntekter og bedre resultat, sliter selskapet foreløpig med lønnsomheten i sitt nye satsingsområde, HX.

Regnskapet viser at både inntektene og resultatet snudde ned i HX, der driftsresultatet falt fra et underskudd på 4,5 millioner euro i tremånedersperioden juli-september i fjor til et tap på 7,1 millioner euro i år.

Inntektene var ned 19,4 prosent til 75 millioner euro. Passasjerbelegget ombord i ekspedisjonscruiseskipene sank fra 62,1 prosent i fjor til 50,1 prosent i år.

For rutetrafikken langs norskekysten økte driftsinntektene med 15,8 prosent til 108,3 millioner euro, og driftsresultatet ble tredoblet til 25,8 millioner euro. Her var belegget marginalt ned til 70,5 prosent.

Utsetter rentebetaling

Operasjonell kontantstrøm for konsernet var positiv med 18 millioner euro, sammenlignet med minus 6,8 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Kraftig økte finanskostnader – de steg fra 28,1 millioner euro i tredje kvartal i fjor til 50,1 millioner euro i samme periode i år – gjør imidlertid at resultatet ender på minus 32,3 millionet euro før skatt.

Av driftsinntektene i kvartalet gikk nesten en fjerdedel – 23,1 prosent – til å dekke renter. På samme tid i fjor beslagla rentene 13,6 prosent av inntektsstrømmen.

Som en del av refinansieringen er det oppnådd enighet om at renter på 53 millioner euro som forfaller i februar, mars og april i 2024, ikke skal betales, men plusses på lånene, som dermed øker tilsvarende.

Det vil ifølge Hurtigrutens kvartalspresentasjon redusere de årlige betalbare rentene fra 110 millioner euro til mellom 10 og 70 millioner euro, avhengig av hvor stor del som gjøres opp ved at renteforfallene plusses på lånet (såkalt Payment In Kind, PIK-rente).

Mer penger fra eierne

For å styrke selskapets økonomiske fleksibilitet bidro aksjonærene med ytterligere finansiering på totalt 70 millioner euro i løpet av kvartalet, hvorav 45 millioner euro var trukket ved utgangen av september.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Hurtigruten Group 52 millioner euro i tilgjengelig kapital.

Det britiske fondet TDR Capital kjøpte Hurtigruten for 5,7 milliarder kroner inkludert påhvilende gjeld i 2014 og fikk med seg de opprinnelige storeierne Trygve Hegnar og Petter Stordalen som medaksjonærer.

Det lyktes ikke Finansavisen å få svar fra Hurtigruten på spørsmål om refinansieringen tirsdag. Torsdag formiddag har selskapet planlagt en telefonkonferanse om kvartalstallene og de nye lånetransaksjonene.

HURTIGRUTEN GROUP

(Mill. EUR)3. kv./233. kv./22
Driftsinntekter195,4195,3
EBITDA36,818,4
Driftsresultat19,62,7
Resultat før skatt−32,3−26,0
Resultat−32,7−28,9

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.