<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Diesel er ingen løsning på busskaoset

Elektriske busser sliter i Oslo-kulden, og det har fått enkelte til å ønske seg de gamle dieselbussene tilbake. Men diesel er ingen god løsning, skriver fem hydrogentopper.

  Publisert 15. jan. 2024 kl. 17.52
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 400 ord
  KOMMER TIL KORT(SLUTNING): Oslos elbusser går fort tom for strøm og opplever ladeproblemer når det er kaldt. Foto: NTB

  Debattinnlegg: Morten Holum, adm. direktør i Hexagon Purus, Håkon Volldal, adm. direktør i Nel, Jens Berge, adm. direktør i Norwegian Hydrogen, Per Øyvind Voie, adm. direktør i Vireon, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Bransjeforeningen Norsk Hydrogenforum

  Hydrogenelektriske kjøretøy er en sikker og komplementær løsning til batterielektriske kjøretøy, spesielt i kaldt klima der batteriene er mindre effektive. Hydrogenbusser klarer kulden godt, og er allerede i trafikk mange steder i verden. De har lengre rekkevidde enn batterielektriske busser, noe som gir mulighet for lengre ruter uten hyppig og tidkrevende lading. Rekkevidden for en hydrogenbuss er like lang sommer som vinter, og det tar ti minutter å fylle tanken, uavhengig av årstid.

  For å drifte en flåte med hydrogenbusser i Oslo kreves det infrastruktur i form av fyllestasjoner for hydrogen. Bussene kan bruke samme fyllestasjon som hydrogenlastebiler, så det er ikke behov for noen egen infrastruktur for bussene.

  Man kan ikke stanse utslippsreduserende tiltak bare fordi batterielektriske busser ikke fungerer i alle temperaturer

  Vi jobber sammen for å utvikle en komplett verdikjede for hydrogen i Norge. Nel produserer elektrolysører og fyllestasjonsutstyr, Norwegian Hydrogen produserer hydrogen, Vireon bygger et nettverk av hydrogenfyllestasjoner for tunge kjøretøy i Norden og Hexagon Purus leverer høytrykkstanker for lagring av hydrogen på kjøretøy. Hverken batterielektriske eller hydrogenelektriske busser er perfekte teknologier, og det vil selvfølgelig være noen utfordringer i overgangen fra diesel til nullutslippsløsninger. Men utviklingen går raskt, og hydrogenbusser er allerede tilgjengelig, og i bruk i både Europa, Nord-Amerika og Asia.

  Transportsektoren i Norge står for om lag 33 prosent av Norges totale CO2-utslipp, og har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Regjeringen krever at alle offentlige anskaffelser av bybusser fra 2024 skal være utslippsfrie.

  Man kan ikke stanse utslippsreduserende tiltak bare fordi batterielektriske busser ikke fungerer i alle temperaturer. Vi argumenterer på ingen måte for at alle batterielektriske busser skal byttes ut med hydrogenbusser. Størsteparten av bussparken i Oslo er og vil i uoverskuelig fremtid være batterielektrisk. Vårt poeng er at det ikke lenger er plass til fossilbusser på veiene. Hydrogen er en tilgjengelig og fremtidsrettet løsning.

  En samlet hydrogenbransje står klar til å hjelpe Ruter, Unibuss og andre busselskaper med å ta i bruk hydrogenbusser som et supplerende nullutslippsalternativ til batterielektriske busser. Da kan Oslos befolkning komme seg dit de skal uansett temperatur.

  Morten Holum

  Adm. direktør i Hexagon Purus

  Håkon Volldal

  Adm. direktør i Nel

  Jens Berge

  Adm. direktør i Norwegian Hydrogen

  Per Øyvind Voie

  Adm. direktør i Vireon

  Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

  Bransjeforeningen Norsk Hydrogenforum