<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vilkår

Dette er Finansavisen standard vilkår for alle abonnement. Enkelte kampanjer kan avvike, da er dette skrevet tydelig under kampanjen.


 • Abonnementet løper inntil oppsigelse foreligger
 • Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende
 • Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp normalt ikke refunderes for papirabonnement. For digitalt abonnement refunderes ikke eventuelt tilgodehavende ved oppsigelse.
 • Leveringen forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperiode abonnenten har valgt.
 • Leveringen blir stoppet hvis innbetaling ikke er mottatt innen rimelig tid etter forfall.
 • Sluttregning sendes for den tid publikasjonen er levert
 • Abonnement kan kostnadsfritt flyttes til en annen fast eller midlertidig (ferie) adresse i Norge.
 • Flytting ut av Norge medfører høyere pris grunnet portotillegg.
 • Dersom publikasjonen uteblir, er vårt erstatningsansvar begrenset oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom. Forsinkelse vil normalt ikke erstattes.
 • Reklamasjoner vedr. mangelfull distribusjon må meddeles umiddelbart til kundeservice.
 • Ved midlertidig stopp av avisen blir man ikke godskrevet for den første uken uten levering, dette skyldes administrasjonskostnader ovenfor post og budselskaper i forbindelse med midlertidig stans av leveringen.
 • Som abonnent av Finansavisen vil du motta driftsmeldinger via sms eller e-post tilknyttet ditt abonnement. Det kan være henvendelser rundt betaling, levering av papiravisen eller annen viktig informasjon rundt ditt produkt. Annen kommunikasjon: Vi sender ut nyhetsbrev til abonnenter, dette kan være tips om redaksjonelt innhold, utgivelse av magasiner eller andre goder rundt ditt abonnement. Vi sender i snitt ut fire til fem nyhetsbrev per måned. Du kan enkelt endre dine samtykker til nyhetsbrev. Logg deg inn på Min side, se etter menypunktet «Nyhetsbrev».
 • Du avslutter abonnementet ved å ta kontakt med Hegnar Media ved å sende e-post til abo@finansavisen.no. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.