<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Spår gevinstsikring fra investorene

Europeiske aksjer har gjort det sterkt den siste tiden. Sjefsstrateg Erik Bruce i Nordea tror investorene snart vil sikre gevinst.

Publisert 28. jan. 2023 kl. 15.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 330 ord
SPÅR SKIFT I SENTIMENTET: Nordeas sjefsstrateg Erik Bruce. Foto: Finansavisen

Mindre usikkerhet rundt de økonomiske utsiktene i Europa har bidratt til at europeiske aksjer har prestert sterkt. Siden bunnen i oktober er oppgangen på 18 prosent, noe som medfører at europeiske aksjer står kun 7 prosent under toppnoteringen for ett år siden.

I sjefsstrateg Erik Bruces ukesrapport skriver Nordea-strategen at europeiske aksjer til tross for stor oppgang fortsatt prises historisk lavt, men at han tror det er sannsynlig at sentimentet snart vil snu.

«Selv etter oppgangen den siste tiden er imidlertid prisingen av europeiske aksjer lav i en historisk kontekst. Vi er likevel forsiktig med å ekstrapolere den siste tids trend. Med såpass sterk oppgang er det relativt stor sannsynlighet for at sentimentet snur og at investorene tra profitt på oppgangen», skriver han.

Ifølge strategen har en bedringe i den europeiske energisituasjonen begynt å gi utslag i europeiske nøkkeltall.

«Denne uka steg innkjøpssjefsindeksene (PMI). Indeksen for tjenester kom over det nøytrale 50-nivået og det var relativt bra oppgang for industriindeksen også. 2023 vil etter alt å dømme bli svakt for Europa, men den sore nedturen ser ut til å utebli», skriver han.

Venter agressiv ESB

Til uken vil både den Europeiske sentralbanke (ESB) og amerikanske Federal Reserve (Fed) gjennomføre rentemøter, hvor det ifølge Nordea er bredt ventet at Fed vil bremse opp takten i rentehevingene til 0,25 prosentpoeng.

I tillegg er det rentemøte i Bank of England, der det ventes et rentehopp på 0,5 prosentpoeng.

«Hovedproblemet for Fed er imidlertid at markedet priser inn kutt allerede fra annet halvår i år. Rentekutt allerede i år vil nok Fed, som tidligere klart antyde ikke er aktuelt. Om det skremmer markedet er mer tvilsomt. At Fed er uenige med markedet på det spørsmålet er ikke noe nytt», skriver Bruce.

Videre skriver han at ESB etter alt å dømme vil heve renten med 0,5 prosentpoeng.

«I Europa er fortsatt inflasjonen på vei oppover, i motsetning til i USA der spørsmålet i større grad er hvor raskt inflasjonen vil falle fremover. ESB har dermed større grunn til å opprettholde en agressiv tone», skriver han.