Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
Moenet
23.03.2022 kl 18:28 4425

https://www.youtube.com/watch?v=PZ3heTEMtlE

Hvis dere ønsker å se hvordan produktet blir "påsmurt"
Hayen
23.03.2022 kl 23:37 4226

", mens de holder tilbake dårlige nyheter så lenge som mulig"

Er det mulig.
Hva har de holdt tilbake?!
bravi
24.03.2022 kl 01:14 4159

Ja det er i høyeste grad mulig. Skeptiker peker på noe sentralt vedr. UAE At det ikke er kommet nyheter som markedet hadde forventet er bevist utover enhver tvil med kursfallet fra 41 og ned til 23. Vanskelig å bortforklare den.

At kursen i dag hentet seg inn 15% er helt utmerket, men det er langt fra 28 og opp til 41. Enda lengre opp til kursmålene fra midten av desember på 50 og 52 kr som skulle vært innen rekkevidde nå.

Han peker på noe som vi alle vet kommer. Hva maser dere sånn for. Takler dere ikke se tap så la vær å titt da vel?
Det oser så ekstremt: "Faen, jeg har egentlig investert mer enn det jeg har råd til å tape" av dere skeptikere.
Men for all del, hvis dere sover bedre av å sitte her dag inn og dag ut og mase etter news så be my guest. Vi er fortsatt i Q1 så slapp nå av.
Redigert 24.03.2022 kl 02:20 Du må logge inn for å svare
Moenet
24.03.2022 kl 08:30 4050

https://www.youtube.com/watch?v=r00t8-9ZjYg
Nyheter vist på amerikansk nyhetskanal (News 11) i går

Selskapet's panlagte fremskritt holder mål i forhold til hva som er lovet slik jeg ser det, og sikkert flere med.

The company is now entering the commercial
stage in the Middle East and launching validation initiatives and pilots in the
United States.

Stay tuned.

Det er sekvsagt umulig å vite hvilke nyheter som har blitt holdt tilbake når det ikke kommer noen informasjon fra selskapet. Vi aksjonærer har ikke spioner i Emiratene eller tilgang til det som skjer eller ikke skjer når det gjelder de 12 produksjonsenhetene eller innholdet i kontakten mellom DSRT og samarbeidsselskapet DSRT eier 49% av. Det har blitt nevnt her flere ganger at DSRT har forespeilt kontrakt i Emiratene nokså tidlig i dette kvartalet som nå shart er over. I en slik situasjon mener jeg markedet hadde god grunn til å forvente en forklaring når det ikke har kommet informasjon om en slik kontrakt. Selskapet informerte for flere måneder siden om rask ansettelse av nærmere 50 personer. Jeg synes det hadde vært rimelig å informere om hva disse blir brukt til. Et naturlig tidspunkt en kunne ha informert var i kvartalsrapporten. Det er vanlig å informere i slike om hva som har skjedd også etter slutten av kvartalet. En person som er meget positiv i forhold til DSRT omtalte kvartalsrapporten som et "gjesp". Det viser at en i den senere tid har valgt ikke å informere om hva som skjer i det området de 12 produksjonsenhetene er stasjonert.
Moenet
24.03.2022 kl 08:47 4038

"En person som er meget positiv i forhold til DSRT omtalte kvartalsrapporten som et "gjesp".
Veldig unyttig setning, du siterer en ikke-navngitt person som har en kommentar til kvartalsrapporten.

Hvis du faktisk hadde fulgt med på de sosiale mediene hvor Desert Control legger ut informasjon i form av artikler og filmer på ukentlig basis som linkedin, youtube osv så hadde du fint sett hva de ansatte er sysselsatt til.
Og som sagt tidligere angående kontrakter, les rapportene en gang til for du har misforstått hardt - det er forespeilet kontrakter fra Q1 med forventet inntekt fra Q2, dette har aldri blitt lovet tidligere.

Det er ikke meningen å virke syrlig, men jeg blir litt provosert når noen spyr ut med negativitet når de ikke har annet enn anekdotiske bevis i form av innlegg fra andre og overskrifter(?)
Det er helt greit å komme med kritiske blikk, men gjør litt research slik at det er en substans i disse da i det minste.
Redigert 24.03.2022 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
bravi
24.03.2022 kl 09:39 3977

Hayen, sier ikke at Desert har kommet med dårlige nyheter, de har ikke kommet med noen nyheter. Ofte blir ingen nyheter tolket som dårlige nyheter slik som Skeptiker skriver. Synes kursfallet har vært for stort til å bare viftes bort, markedet driver ikke å gransker nettsider for å få innformasjon som påvirker kursen, det må komme meldinger.

Uansett er dette nå forhåpentligvis historie og vi kan se fremover mot meldinger om kontrakter i UAE.
Moenet
24.03.2022 kl 10:39 3960

Det har kommet nyheter på løpende bånd.
Hvis du tror selskapet er ansvarlig for svingninger i kursen på kort sikt så tar du skrekkelig feil, hvis du ser hvor volatil denne aksjen har vært så vil du forstå at fallet er mer teknisk enn noe annet.
Redigert 24.03.2022 kl 10:40 Du må logge inn for å svare

Jeg ønsker ikke å henge ut den personen som syntes kvartalsrapporten var et gjesp. Siden jeg tror vedkommende misliker at dette sitatet blir utnyttet på denne måten, velger jeg å la være å oppgi identiteten. Jeg følger ganske godt med hva som legges ut av selskapet. Det kommer gjerne på ei Facebook-side som domineres av personer som fungerer som mikrofonstativ for selskapet. Det seneste innslaget fra Arizona oppfattet jeg positivt. Det viste store maskiner som sprøytet ut LNC, bearbeidet jorda og plantet noe jeg tror var vannmeloner. Selskapet informerer bra om det som skjer i USA. Det er bare det som jeg anser som mye viktigere nå, siden det er 12 produksjonsenheter der, i Emiratene jeg sikter til. Kan du spesifisere den informasjonen og dokumentasjonen som har kommet om aktiviteten der siden årsskiftet? Jeg antar en del ansatte er opptatt med opplæring. Dette gir i så fall neppe inntekter av betydning.

Når det gjelder forespeilte kontrakter, virker det som om du ikke følger med i hva som skrives på dette nettstedet. Jeg sikter selvsagt ikke til utsagnet om at en forventer inntekter innen utgangen av annet kvartal, dvs. før første juli. Det gir ingen mening at en mot slutten av første kvartal skulle informere om at en forventet kontrakt tidlig i første kvartal. Dette er noe som må antas å datere seg fra 2021 - trolig mot slutten av året. Når en ifjor produserte 12 produksjonsenheter, var neppe planen at disse stort sett skulle bli stående uvirksomme mer enn tra måneder etter at de var ferdige. Det gir derfor god mening at selskapet forventet at de rimelig raskt ville starte opp kommersiell produksjon. Jeg har ikke klisterhjerne, og husker derfor ikke selv om selskapet forespeilte kontrakt tidlig i første kvartal. Men jeg har en viss erindring om at noen forventet kontrakt så snart testperioden var over sist høst. Jeg har en fornemmelse av at selskapet kirrigerte dette ved å vise til at dette først kunne ventes i januar. Når jeg tenker over det, har jeg et bestemt inntrykk av at det forholder seg slik.
LarryOil
24.03.2022 kl 11:34 3887

Hvis man er usikker på hva DSRT har indikert, så kan man gå inn på newsweb å laste ned H2 2021. Der lister de hva de selv forventer først del av 2022.

Kopiere inn noe av rapporten her, og slik jeg leser dette så forventet de selv ingen salgsinntekter fra Mawarid før q2 2022. Jeg tenker ut fra dette at de holder planen de har kommunisert.

OUTLOOK | FOCUS AND AMBITIONS FOR H1 2022
CONTINUED OPERATIONAL SCALE-UP TARGETING FULL-SCALE COMMERCIALIZATION IN UAE IN 2022
KEY OBJECTIVES FOR THE FIRST HALF INCLUDE:
▪ Successfully establish the new sales and distribution company in partnership with Mawarid in Q1 and
achieve sales with effect from Q2
▪ Transfer pilots and early-stage opportunities in the UAE to the new Mawarid Desert Control company
▪ Implement the first pilot projects on American soil in collaboration with the University of Arizona
▪ Launch additional LNC collaboration initiatives with universities in the US
▪ Align production capacity with the business plan and market demand
▪ Strengthen Desert Control's executive leadership team
▪ Build capabilities to support the next stage of full-scale commercialization in the UAE


Siden anekdotiske bevis ikke holder for deg, legger jeg fram litt av det selskapet selv publiserte 15. desember ifjor: "Det nye selskapet vil bli etablert så snart som mulig og retter seg mot oppstart i første kvartal 2022." Hva ligger i oppstart? Selskapet ble så vidt jeg husker formelt dannet i januar. Jeg synes det er rimelig å forstå det som ble nevnt slik at salget av LNC ville starte i første kvartal. Før salg er det vel rimelig å vente en kontrakt? Det er nå få dager igjen av kvartalet for å inngå en kontrakt. Noe salg blir det neppe i første kvartal. En har for ikke lenge siden angitt utgangen av annet kvartal som "tidsfristen". Det virker etter mitt syn som om progresjonen ikke har svart til forventningene hos selskapet i midten av desember ifjor. Slik sitt er det ikke så merkelig at en ikke har kommed noen informasjon om progresjonen bortsett fra informasjonen om at det felles selskapet var formelt stiftet.
dubium
24.03.2022 kl 15:14 3758

Oppstart betyder väl att man börjar försöka sälja, inte att man direkt får något sålt. Det kan ju ta mycket lång tid att få fart på försäljningen. "Rette sig mot oppstart i Q1" betyder att man hoppas att man ska kunna börja sälja i Q1, men det är ju ingen garanti att det blir så. Även om man hinner börjar sälja i Q1, så kan den början vara 31 mars t.ex., om en vecka, för Q1 är inte ens slut ännu. Men du kannog inte förvänta dig att kontrakten börjar komma direkt i Q1. Var glad bara om sälj-kontoret kommer igång i Q1. Titta på alla andra ESG-sällskap, vätgas, batterier, vindkraft, återvinning osv. många har varit igång och försökt sälja sina produkter i 10 år snart men det tar ju tid att sälja in helt nya produkter.
Hayen
24.03.2022 kl 15:37 3764

"Det er sekvsagt umulig å vite hvilke nyheter som har blitt holdt tilbake når det ikke kommer noen informasjon fra selskapet."

Igår påstod du at selskapet holdt igjen dårlige nyheter. Er det basert på din berømte magefølelse?
Kanskje du bør tenke deg om en gang eller to før du poster innlegg?
Redigert 24.03.2022 kl 15:40 Du må logge inn for å svare

Innholdet i innlegget ditt tyder på at du er ukjent med dette selskapet. Det er velkjent at morselskapet Mawarid selv har et meget stort behov for LNC. Noen som følger selskapet ventet at salget skulle ha begynt ifjor høst etter at pilotene hadde vist ønsket resultat. LNC og DSRT er velkjent i Emiratene etter å ha vært etablert der i flere år. Det hevdes at Saudi Arabia også er veldig interessert i å kjøpe LNC. En burde derfor kunne forvente at kjøperne sto i kø. Men kanskje partene ikke er enig i prisen LNC skal selges for?

Jeg utfordrer deg til å sitere meg på at jeg igår påsto at selskapet holdt tilbake dårlige nyheter. Jeg har gitt uttrykk for at det er slik selskaper vanligvis opptrer og det godt kan tenkes at DSRT har handlet på samme måte. En fornuftig meningsutveksling forutsetter at en gjengir hva motpartene har gitt uttrykk for på en rimelig presis måte. Det er altså en forskjell mellom å hevde at noe er slik og slik og at det er tenkelig at noe kan være slik og slik.

Igår ga jeg uttrykk for at jeg så det slik at aksjemarkedet reagerte uprofesjonelt på børsmeldingen om at en hadde startet plantingen på piloten i Arizona og en del informasjon i forbindelse med det. Sluttkursen endte igår på 28,40. Idag er kursen tilbake ca 8%. Det synes jeg var naturlig siden det vi fikk presentert var en nyhet som egentlig stort sett var en gammel nyhet for oss som følger selskapet. Datoen for når en skulle sprøyte ut LNC var ukjent inntil nå, men at det var rimelig vær forestående var neppe noen nyhet siden dette har blitt forespeilt for en del uker siden.
LarryOil
24.03.2022 kl 18:49 3627

Enig med skeptiker at det er merkelig at kursen reagert så kraftig på meldingen i går.
Generelt problem for små selskaper med lavt volum dette.
Moenet
24.03.2022 kl 19:41 3598

Hva ligger i oppstart? nei, kanskje selve prosessen med å få oversikt over antall interessenter og bestemme pris kanskje?
Du vet hva det vil si å være et pilotprosjekt sant? Det handler om å offisielt vise frem egenskapene til LNC over tid i gitte forhold for å vitenskapelig dokumentere effekten. Hvis man skal ha kontrakter må man ha noe håndfast å komme med, ikke bare "trust me bro".
Det er lenge igjen til Q1, den rapporten kommer faktisk ikke før 25.05 (32 dager til!!).
Har du lest noen plass at det skal komme inntjening før dette? Nei. Så da må du nesten slutte å kakle om at det er få dager igjen av første kvartal fordi det er ingen som har sagt at det skal skje noe.
Det som har blitt lovet er inntjening med effekt fra Q2, det vil si at ikke før i den finansielle rapporten 26.08 (5 måneder til!!!!) så vil vi få se bevis for de økonomiske avtalene som forhandles frem nå. Mitt spørsmål til deg kjære skeptiker er som følger: må vi høre på at du klager i hele denne perioden?

Hva skal vi som har en langsiktig investeringsprofil gjøre?

Skal vi forholde oss til alt tøvet her inne? Eller la det ta den tiden den tar?

Jeg er temmelig sikker på at vi ser helt andre kurser i Desert Control om 1 år, 2 år og 3 år.

Det er absolutt ingenting som har endret seg rundt selskapet.

Jeg får mentalt gnagsår av å lese om disse som følger kursutviklingen minutt for minutt, og synnes at ting ikke går raskt nok.
Redigert 24.03.2022 kl 23:55 Du må logge inn for å svare

"Det er lenge igjen til Q1, den rapporten kommer faktisk ikke før 25.05 (32 dager til!!)." Jeg vet ikke om du kjenner til at selskaper publiserer viktige nyheter svært raskt etter at de har funnet sted. Børsen forventer det av hensyn til markedet. Det er derfor ikke nødvendig å vente til den 25.05. for å få vite om det har skjedd noe viktig i det første kvartalet. Dessuten pleier selskaper å være svært ivrige til å publisere positive nyheter og å la være å informere om ting som går dårligere enn forventet. Det virker som om DSRT opptrer nokså normalt på disse måtene.

Jeg har merket meg at du ikke setter pris på innlegg som oppfattes som negative i sitt innhold. Min vurdering at slike innlegg ofte er de mest nyttige for aksjonærer og investorer. En bør ikke gifte seg med en aksje. En di9skusjon mellom dem som skriver for å hausse aksjekurser og dem som stiller kritiske spørsmål gir leserne et bedre grunnlag for å vurdere om det synes smart å kjøpe eller selge aksjene som diskuteres. Jeg har merket meg at dette selskapet har en rekke mikrofonstativer som mer eller mindre på flere nettsteder mer eller mindre mobber dem som kommer med kritiske ytringer. Enkelte av dem synes å ha flyttet over fra dette nettstedet til et annet som nå er mye mer aktivt enn dette. Der tolereres ikke at det fremmes kritiske vurderinger uten at det resulterer i kommentarer som er enda verre enn din i retning av at det er en plage å måtte lese mine negative ytringer. Dersom ikke selskapet har annonsert kontrakt i Emiratene før slutten av august, er jeg rimelig sikker på at det kommer vesentlig mer kritiske kommentarer enn dem jeg har kommet med, så da blir det nok flere enn meg som kommer til å ergre meg. Selv er jeg faktisk så optimistisk at jeg forventer at det ikke går så veldig lenge før vi får mer informasjon om hva som skjer i Emiratene.

"Hva skal vi som har en langsiktig investeringsprofil gjøre?

Skal vi forholde oss til alt tøvet her inne? Eller la det ta den tiden den tar?"

Jeg har oftest gjennom mine ca. 50 år i aksjemarkedet hatt en langsiktig investeringsprofil. Det har lært meg visse ting. En av tingene jeg har lært etter å ha besøkt selskapene jeg var investert i i diverse land at noe av det farligste en kan gjøre er å tro på det ledelsen i selskapene sier. Disse lederne må vel være optimister for å kunne fungere i rollene sine. En får derfor et alfor rosenrødt bilde av selskapene ved å stole på disse lederne.

Videre har jeg lært at utsikter som virker meget positive på et tidspunkt raskt kan endres til å bli negative. Dette tilsier at det kan være god grunn til å følge med. Min erfaring er også at ofte er det kritikerne som får rett i sine vurderinger. De som har investert i et selskap har en slags "vested interest" i å opprettholde troen på selskapet. Jeg har ofte vært et offer for dette selv. Jeg vil gjerne ha en god grunn for å selge en aksje jeg eier ut over en fallende aksjekurs. Men sistnevnte er ofte uttrytkk for at ting ikke står så bra til som informasjonen som kommer fra selskapet skulle tilsi. Selv har jeg veldig stor tro på de langsiktige utsiktene til dette selskapet. Men jeg forsøker samtidig å ha et åpent sinn. En problemstilling som jeg synes fortjener å bli fokusert er i hvilken grad Sivertsen er ute for å redde verden, noe som best kan gjøres ved å selge så store mengder LNC som mulig så rimelig som mulig, og i hvilken grad han agerer som en ekte kapitalist og setter profittmaksimering først.

Hadde vært fint å høre hva selskapet holder tilbake av informasjon ? Når man sier dette bør dette begrunnes annet en noe man slenger ut ?

Det blir helt feil å overlate Desert Control til tradere på Hegnar Forum.

Håper de fleste skjønner det.

La det ta den tiden det tar.

Det beste er at alt går stille og rolig uten mye støy.

Tiden jobber.
Redigert 26.03.2022 kl 06:28 Du må logge inn for å svare
bravi
26.03.2022 kl 10:05 2986

Det de ikke sier noe om er hva alle produksjonsenhetene som er i UAE har gjort i Q1 og hva alle de som ble ansatt på nyåret driver med. I desember var det veldig optimistisk og det ble ansatt mye folk i raskt tempo. Når dette ikke ble fulgt opp med informasjon trynet aksjekursen fra midten av januar og utover. Desert er ihvertfall forsinket i forhold til den oppfatningen vi fikk i desember. Det går ikke å skylde på urolige markeder osv. når kursen nesten blir halvert.

Så det var bare Desert Control som trynet på nyåret? Oljekursen gikk til himmelen og alt annet med? Bare ikke Desert Control? Så mye tøv man kan lese her inne på forumet.

Jeg håper for all del at Hegnar Forum består av mer en hobbyinvestorer og Nav'ere med fritidsproblemer.

Bravo Bravi.
Redigert 26.03.2022 kl 16:32 Du må logge inn for å svare

Registrerer forøvrig at Erlend Henriksen i dagens aksjesladder gjentar sin ståltro på Desert…og sier samtidig at ting tar tid. Han mener dessuten på sikt at om man betaler 26 eller 40 kroner for aksjen er uinteressant dersom det går som han åpenbart tror….

Det en kan si med sikkerhet er at selskapet har holdt tilbake informasjon on hva de 12 produksjonsenhetene har blitt brukt til siden de blei ferdige i midten av desember 2021. Så mange enheter kunne ha gitt store inntekter dersom de hadde vært i full kommersiell produksjon. Det er derfor langt fra noen bagatell hva som har skjedd eller ikke har skjedd med disse 12 produksjonsenhetene. I det hele tatt har selskapet gitt svært lite informasjon om hva som har skjedd i Emiratene ut over det at en har medvirket til etableringen av et selskap DSRT eier 49% av og Mawarid eier 51% av. Å la være å gi informasjon om dette i den siste kvartalsrapporten som kom for ikke så lenge siden kan etter mitt syn betegnes som å holde tilbake informasjon.

Det er åpenbart tøv at det betyr lite om en betaler 26 eller 40 kroner for aksjen. Dersom en f.eks. kjøper aksjer for 100 000 kr, får en mer enn 50% flere aksjer for 26 kr pr aksje enn for 40 kr pr. aksje. Dersom kursen f.eks. blir 10-doblet i løpet av noen år, blir forskjellen i kroner meget stor.

Hmmmm…nå slår du inn åpne dører med barneskole matematikk. 26 versus 40 var sagt for å få frem et poeng; at aksjen (dersom det går som han tror) er billig både på 26 og 40.
Moenet
27.03.2022 kl 12:35 2510

Kult at selskapet blir tatt opp i diverse podcaster, det har jeg etterspurt!
Kan du oppgi tidspunkt i episoden hvor de snakker om selskapet?
Trasti24
27.03.2022 kl 13:55 2477

Vil ha norske bedrifter inn i sjeikenes gigantsatsning
Innovasjon Norge vil ha norske bedrifter inn i De Arabiske Emiratenes gigantiske bærekraftprosjekt, som nylig ble innvilget over 163 milliarder dollar. Et initiativ som skal revolusjonere landet innen 2050.

Åpne deleknapper for artikkelenÅpne deleknapper for artikkelen
Facebook-ikon FacebookDel på Facebook
Twitter-ikon TwitterDel på Twitter
Ikon av en lenke EpostSend lenke til artikkelen på epost
26.03.22 20:20
26.03.22 20:20
Sina Shahinian
Tips meg

(DUBAI): - Emiratene er inn i en stor, positiv endring nå. Her kommer det til å dukke opp mange forretningsmuligheter fremover, og da er det viktig at vi har representasjon her som kan bygge broer mellom myndigheter og norske bedrifter hjemme i Norge, sier Dag Olav Koppervik, prosjektdirektør ved Innovasjon Norge, avdeling Dubai.

De Arabiske Emiratene kunngjorde i oktober i fjor sitt “Net Zero By 2050”-initiativ, som har som mål å redusere Emiratenes karbonutslipp med over 40 prosent innen 2050. Det skal de gjøre ved å blant annet investere over 160 milliarder dollar i rene og fornybare energikilder i løpet av de neste tre tiårene.

I november, under FNs COP26-klimasamtaler i Glasgow, skisserte Abu Dhabis energidepartement ni initiativ for å bidra til å akselerere De Arabiske Emiratenes bærekraftige økonomiske vekst. I 2023 skal FNs COP28 holdes i Abu Dhabi. Det anses som et stort steg i retningen bærekraft.

Ifølge Koppervik, vil norske eksperter kunne bidra sterkt til Emiratenes nye gigantprosjekt, med ny, innovativ og bærekraftig teknologi innen fiskeindustri, jordbruk og fornybar energi.

Vi kommer nok til å se storsatsning innen disse sektorene, og her er Norge veldig langt fremme allerede. Det gjør oss meget attraktive. Det er derfor viktig å vise frem kunnskapen vi sitter på, sier Koppervik.

Går mot null
De forente arabiske emirater var det første landet i regionen som har signert Paris-avtalen og som forpliktet seg til en økonomisk reduksjon i utslipp. I første omgang skal de nyeste tiltakene Emiratene har innført, bidra med å redusere karbonutslippene med 30 prosent før utgangen av 2030.

I tillegg skal landet blant annet bidra med finansiering av lokale, grønne virksomheter for å akselerere bærekraftig, økonomisk utvikling i tråd med de ambisiøse planene for en grønnere fremtid.
Redigert 27.03.2022 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
Trasti24
27.03.2022 kl 14:04 2451

Om ikke alle kobler dette opp mot potensialet DSRT har så er det greit. Men er det noen som har penger og vil gjøre noe med det grønne skiftet er det Emiratene. Jordbruk er nevnt som ett av områdene. Og med DSRT sitt "produkt" finnes ingen grenser.

Greit det Bravi , men deserd er ikke det eneste selskapet som såkalt tryner ,det er slik aksjemarkedet fungerer . Man kan vel stille spørsmålet til ledelsen om manglende oppdateringer. Har selv dialog med Ole K og den har fungert perfekt til nå.

Ting tar tid den tiden det tar. Desert Control har ingen plikt til å underholde kortsiktige spekulanter. Det er helt greit.
Redigert 27.03.2022 kl 15:05 Du må logge inn for å svare

Er ikke det like greit å sende mail til Ole K om dette eller presseansvarlig i stedet for et slikt forum ? De bruker å svare det som er lovlig å svare på ?
bravi
27.03.2022 kl 18:53 2341

Nei det er ikke greit at hvem som helst sender mailer til CEO for å få relevant informasjon i forhold til sin investering. Hvis du får så gode svar på dine mailer at det bekrefter positivt din investering hadde det vært greit om selskapet deler denne informasjonen med markedet, da kunne kursfall fra 41 ned til 23 ha vært unngått.
Moenet
27.03.2022 kl 22:26 2200

https://newsweb.oslobors.no/message/557705

Prosess med å finne ny CFO, vet ikke helt om dette er bra eller dårlig, syntes timingen er rar.
Sivertsen stiller til en Q&A nå førstkommende onsdag gjennom investorweb, alle og enhver, spesielt skeptikere finn frem spørsmålene deres
så blir de nok besvart.

Har du spørsmål? Send inn til os@investorweb.no
Redigert 27.03.2022 kl 22:28 Du må logge inn for å svare