Hamres ned - men kommer tilbake hele tiden.

Slettet bruker
LSG 16.06.2021 kl 09:51 584

En stor selger som vil ut? Eller to?? Men aksjen vil ikke nedover, den er sterk teknisk både på kort, mellom og lang sikt.
Den ser ofte 75 tallet men er rask tilbake til 76 nivåene. Fisk skal ikke nedover nå, trenden er oppover, og megatrenden forsterkes. Folk vil ha laks, alternativene er ikke i nærheten av renere protein OG folk liker laks. Folk besøkere restauranter igjen ut i Europa og hva spør de etter mest? LAKS.
Slettet bruker
16.06.2021 kl 09:52 579

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Lerøy Seafood Group og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 72.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp