Statt og oppdatering vedrørende død av 1/3 av biomasse


Oppdateringen er rett og slett «shit happens» og ingen tiltak blir iverksatt.

Hva vil forsikringen si ? Om dette er et problem innen torskeoppdrett må det bli svindyrt å tegne forsikring (om dette skal dekkes)


Kan være at veien til lønnsomhet fortsatt har noen hinder…