Strøm til bedriftene.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/XqPdEm/stroemstoetten-80-prosent-i-januar-februar-og-mars
De 20 % kan bli mye penger ved 10, evt. 15 eller 20 kr. pr. kwt.
Og hva med industrien og bedriftene forøvrig ?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-som-skal-gi-bedre-fastprisavtaler-pa-strom/id2907511/
Dette fastprisavtalepreiket virker å være mest keiserens nye klær. Sammenlignes med fastrentelån.
Dvs. slettes ingen rabatt.
Redigert 22.07.2022 kl 18:16 Du må logge inn for å svare
siddis
24.07.2022 kl 08:09 277

Politiker forsøker nå å fjerne all industri på Vestlandet. Vi er de eneste som betaler full pris.

Politikere forstår ikke kraftkrevende industri ikke betaler elavgift og moms kan trekkes fra? Å sette ned elavgiften har null betydning.

Fikk forspørsel om å levere enhet produkt til kunde i Bergen, måtte bare avstå. Vi har ikke nubbetjangs å konkurrere med bedrifter fra Trøndelag som har 300% lavere strømpris en vår bedrift.

Regjeringen ønsker gjerne å styrke Lyse, Agder Energi og flest mulig skal jobbe offentlig eller NAV. Industri på Vestlandet er voldtatt for tiden!