Hva gjør vi nå ?


Uansett bransje, er det så enkelt som å plukke selskaper som har en grei inntjening, er gjeldfrie og betaler utbytte ?
thypoon
25.09.2022 kl 11:45 178

Frontline går med høye rater og renner over av cash. Den sikreste aksjen i en urolig verden. Frontline går gjerne motstrøms nør alt annet kollapser. Ellers er Belships og Golden trygge havner.