Q-free (QFR) - tråd 2023


2022 nærmer seg slutten og jeg oppretter en ny tråd for 2023.

Rieber har 62,78% nå og de er antakelig veldig tilfreds med det. Året har vært en tålmodighetsprøve. Jeg takker dere alle for bidrag til tråden gjennom 2022. Her har det vært optimisme, pessimisme, tro og antakelser og fakta. Jeg velger å avslutte året med noen fakta.

For å gjøre seg ferdig med det negative - aksjekursen har vært skuffende lav dette året og forsyningsutfordringer skaper fremdeles usikkerhet.

Samtidig ser jeg mye positivt for det nye året. Vi går inn i 2023 med en ordrereserven på rekordhøye 1,5 milliarder. Andelen årlig gjentakende inntekter (ARR) er stadig økende. Den er nå på 37% av inntektene (320 millioner). Både analysen fra ABG (fair value 7-12) og styrets kommentar til pliktbudet, nå men også tidligere, viser at selskapet er underpriset. https://cr.abgsc.com/contentassets/a21f270b95674ac4a4321d8d22b428a8/pdf/strong-backlog-but-short-term-pressure-on-gm.pdf

Bemanningen er styrket i USA, samtidig er totalt antall ansatte over tid blitt redusert. Jeg satser på at dette bærer frukter i form av softwarekontrakter med gode marginer. Det er satset mye på å utvikle «hyllevare» som garanterer rask levering og gode marginer. Hvis det ikke har vært spesielle utfordringer i forsyningskjeden så blir Q4 et fint kvartal.
Redigert 07.01.2023 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
oljeboom55
27.12.2022 kl 22:41 11422

God jul. Forsynings problemene er nøkkelen her. Hvilket land får QFR data brikker i fra? Jeg tror QFR er en uoppdaget perle, men verden i dag er «gal». Hvis det først løsner så kan det løsne skikkelig.
Osvaldsen
27.12.2022 kl 22:57 11412

Fin oppsummering Hansemann!
Ja kursutviklingen har vert litt skuffende, men jeg velger å tro at når økende andel av inntektene gjøres i ARR så tror jeg folk blir mer oppmerksomme på denne og kursen vil begynne å gå. Med rekord ordrebok er det bare spørsmål om tid. Nå er pliktbudet fra Rieber unnagjort så da kan kursen slippes litt mer "løs". Rieber fikk tak i overraskende mange aksjer synes jeg gjennom pliktbudet, tror de er meget godt fornøyd med det.

Fortsatt god jul folkens og lykke til i 2023!

Osvaldsen
oljeboom55
27.12.2022 kl 23:43 11362

Nest største eier solgte.
Hansemann
28.12.2022 kl 09:01 11312

Ja oljeboom53, og de solgte med gevinst. De var flink til å kjøpe mye når prisen var enda lavere og de fikk obligasjonsaksjer på 3-tallet. Så både nr.1 og nr. 2 er fornøyd.
Redigert 03.01.2023 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
oljeboom55
28.12.2022 kl 09:40 11289

Jeg er misfornøyd.
oljeboom55
03.01.2023 kl 15:39 10976

Nye messer står for tur for QFR i januar. Washington og Ontario. Er i USA dem skal tjene de store pengene fremover?
Dan
05.01.2023 kl 12:26 10783

Ikke mange som vil kjøpe Q-free for tiden. Er det stille før stormen eller bare stille?
Aksjeboms1
05.01.2023 kl 12:55 10868

Ser det på en annen måte. Det er få som vil selge for det kjøper p.t er villig til å betale. Blir nok slik frem til Q4.
Mølleren
05.01.2023 kl 19:39 10782

Bompenger i Tromsø i dag, alt fungerer perfekt.👍
Hansemann
06.01.2023 kl 09:54 10648

Ja, Aksjeboms1. Tror også at det blir rolig til rett før Q4. Da kan vi stille oss spørsmålet hvordan Q4 blir. Her er min antakelse:
REVENUES 270 MNOK (212) - opp 27%
EBITDA 30 MOK (27) - opp 11%
EBIT 10 (13) - ned 30%
ORDER INTAKE 180 MNOK (286) - ned 37%
ORDER BACKLOG 1500 MNOK (1114) - opp 34%
ARR (Annual recurring revenue) 340 MNOK (250) - opp 36%

Hansemann
06.01.2023 kl 12:05 10631

USA kan bli bra på sikt. Selgerkorpset her er styrket og Q-free har tidligere signalisert at de vil forsøke å få sin del andel av kaken fra Bidens infrastrukturpakke. Messen i Washington som starter søndag er en fin anledning til kundekontakt. https://www.trb.org/AnnualMeeting/ExhibitHall.aspx

Takker alle for gode innspill og spesielt Hansemann,
Tror selskapet grunnet historikk og eiersits er grovt underpriset. For meg er det merkelig at Rieber har fått kjøpt så mye som de har gjort uten at andre større aktører har gitt dem kamp. Siste tilbud på 6,2 ga også overraskende mange nye aksjer til Rieber, spesielt når styret også anbefaler aksjonærene å si nei da budet er lavere enn deres vurderte verdi.Tror de står foran gode år og reprising og evt. salg.
Hansemann
07.01.2023 kl 10:26 10565

Riebers hjemmeside
Ifølge Rieber sin hjemmeside ønsker de å være langsiktige eiere når de investerer i selskaper og de tilstreber en eierandel på minst 50%. Under fanen “direkte investeringer” presenterer de deres nåværende portefølje.
https://rieberson.no/home/direkte-investeringer-rieber-son/
Her presenteres det 7 ulike selskaper, men Q-free har aldri vært med i denne oversikten. Litt merkelig med tanke på at Rieber har vært hovedaksjonær lenge og nå eier 62,78% av selskapet.

Mølleren
09.01.2023 kl 12:25 10312

Ka meine du OljeBommen?
Har du hort noet i Helga??
oljeboom55
09.01.2023 kl 12:47 10328

Ironi og oppgitthet preger meg. Ikke liv i fra selskapet. Ingen nye kontrakter. Kun besøk på messer. Rart at de som bydde 14.40 i fjor for selskapet ikke kommer tilbake med nytt bud.
Hansemann
09.01.2023 kl 15:13 10274

Du er oppgitt og påpeker at det er «ingen nye kontrakter». De kommer nok snart. Ikke glem at Q-free nå har en rekordstor Order Backlog på over 1500 millioner kroner.
oljeboom55
11.01.2023 kl 10:20 10096

Trur dere Rieber vil kjøpe flere aksjer etterhvert som kurs siger nedover igjen?
Hansemann
11.01.2023 kl 11:53 10034

Nei, jeg tror ikke det. Det er få aksjer til salgs og et kjøp vil drive opp prisen. Tror heller at et evt. kjøp skjer gjennom en avtalt omsetning av et større volum. Så kan det jo også være en mulighet at Rieber gir et frivillig bud på utestående aksjer til en pris som kan friste noen til å selge.
oljeboom55
11.01.2023 kl 12:29 10009

Uten bud på selskapet utenfra tilsier tyngdeloven at kurs vil falle utover i 2023…….

Mens vi er i ventemodus kan vi jo se litt på noe Q-free er med å utrede, nemlig veiprising. Alle partiene, med unntak av FRP, har vært positiv til at det utredes nye ordninger som kan erstatte dagens bompenger. Dette utredes nå av departementet for å få et mer sosialt treffsikkert system. Våren 2022 ble det kjørt en veiprisingspilot i Trondheim, med Statens vegvesen, SINTEF og Q-free. Veiprising ble utredet videre av en arbeidsgruppe fra skatteetaten og statens vegvesen og er nå sendt på høring på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Utredningen finner du her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/konseptvalg-for-et-nytt-system-for-veibruksavgift-og-bompenger/
Høringsfristen er 1. februar

Q-free har allerede en rekorstor ordrereserve men er heller ikke så dårlig posisjonert for framtiden når en ny løsning kommer til å erstatte dagens bompenger.Spørs om du for være med videre Hansemann, du blir kanskje innløst for en latterlig pris.

Hvis volum blir så lavt som nå over tid bør vel Q-Free taes av børs………?

Du vet vel at en tvangsinnløsning ikke kan skje til en «latterlig pris». Vi har en del verdsettelsesprinsipper og rettspraksis som får fram de virkelige verdier ved en tvangsinnløsning. Prisen som vi da ville få vil ligge et godt stykke over dagens kurs.

Følg med i timen, toget går fra perrongen tut tut.
lnkd.in/drAhUV-7#qfreeits
Laban007
17.01.2023 kl 11:19 9427

Interessant. Heller enn å selge til Rieber for 6.20, velger en aktør å legge ut en liten blokkering på 80k på 6.14.
Det virker som om samme gamle robotmønsteret fortsetter også etter budet. :(

Antar at det kommer 2-3 kontrakter før Q4 legges fram. Ikke sikkert at det vil påvirke aksjekursen på kort sikt. De fleste venter vel på Q4 nå.

Ser vi snart 5 ere`n den med hull i ??
Spenende tider👏

Bare synd at vi ikkje for være med på reisen, Q- Free eies av Rieber og ikkje Trond Mohn😪
Laban007
19.01.2023 kl 19:42 8922

Ja, de bør snart melde noen nye kontrakter. Den fantastiske backlogen varer ikke evig, og i Q4 meldte de kun om en 20mill. deal i USA.

Ny CEO er fraværende.

Bra at ikke OljeBommen er fraværende👐🏻

Litt vanskelig å vite hva ordreinntaket for q4 blir. Det stemmer at QFR bare meldte en 20 millioners kontrakt. Samtidig er det slik at kun større kontrakter meldes. I Q3 for eks. meldte de 142 millioner i ordreinntak og 172 millioner ble ikke meldt. Den ikke meldte delen blir antakelig større og mer stabil etterhvert som de legger om til ARR (årlig gjentakende inntekter). For tiden er ARR på 320 millioner årlig - og den er voksende.
I Q3 2022 var ARR på 80 millioner kroner.
Redigert 20.01.2023 kl 11:14 Du må logge inn for å svare

Pluss i dag igjen, Go`Helg folkens🤟🏼

Hurra Mølleren. Vet ikke hva dere syns er moro med å investere i aksjer er. Jeg liker å være aktiv. Følge med på markedet i USA. Hva som skjer i verden. QFR reagerer ikke på noe som helst. Volum er fraværende. Føles rimelig låst. Min post i QFR blir urørt fremover. Håper på nye kontrakter eller bud på selskapet, men her må man visst være tålmodig. I mellomtiden leker jeg med Frontline. Den skal videre opp ethvert som de åpner opp i Kina. God helg.

Noen var ivrig etter aksjer til 6,10 i dag. Hvem solgte og hvem kjøpte? Vi kan antakelig regne med økt omsetning mot Q4.

Økt omsetning og lavere kurs? Ser på CNBC i dag at USA er i full gang med å fordele pengene fra Infrastructure Bill. Og Barclay Bank er BULL på chip aksjer nå. Vet ikke om dette har noe å si for QFR? Dette er en tålmodighets prøve delux.