Ultimovacs - forlengelse av patenter i EU, Japan, Australia, Can


Det har kommet en oppdatering hos EPO (European Patent Register) om «Communication of intention to grant a patent» på WO2017207814/EP3463436. Dette gjelder CPI og UV1 (!)

Som man vet så er lengden på patentene (og data) avgjørende for prisingen av et biotek selskap.

Selskapet børsmeldte lignende patentering i US, overraskende om denne ikke børsmeldes da det kan gå direkte på verdsettelsen av selskapet - men at markedet sover når det gjelder U er vel ikke noe nytt…


BOOM! Der kom meldingen, dette kan potensielt øke verdien med flere milliarder!

Ultimovacs Receives Intention to Grant Notice on European Patent on UV1 Cancer Vaccine-Checkpoint Inhibitor Combinations

* Protects UV1 vaccine-checkpoint inhibitor combinations in cancer until at
least 2037
* Covers UV1 combined with CTLA-4, PD-1 or PD-L1 checkpoint inhibitors
* Notice of intention to grant received in Europe. Corresponding patent
granted in the US, additional applications pending

Ultimo med forlengelse av patenter til 2037, og er 80% sannsynlighet for å lykkes i INITIUM. OSE: gjeeesp. Når våkner markedet?
Slettet bruker
13.04.2023 kl 12:34 652

Oi oi, store ting i gjerde..