Pryme -Et nytt Kapittel Begynner - Reisen mot Suksess (?)

Vekst
PRYME 07.03.2024 kl 10:02 3794

Tillatter meg å lage en litt dristig, men aktuell tittel på innlegget.


Q4-rapporten i går ga ingen overraskelser - "No news is good news", som det heter. Men jeg hadde håpet at de skulle si noe mer om Shell-avtalen og de nye betingelsene.

Når det er sagt, kanskje vi fikk et hint i går; Tidligere i høst kommuniserte selskapet et kapitalbehov på EUR 12 millioner, men i rapporten står det EUR 8-12 millioner. Altså, potensielt, EUR 4 millioner lavere kapitalbehov. Det er berettiget å forvente at kommende kapitalinnhenting vil skje på høyere kurser enn dagens. Anlegget er overlevert og er i full gang med innkjøring mot årlig produksjon på 30-40.000 tonn pyrolyseolje til Shell og Lyondell.
Annet argument, grunderene er blant storaksjonærene og har et langt høyere snitt enn dagens kurs.

Anlegget er i drift og er godt i gang med fase 2, hvor de blant annet skal levere "first oil" til Shell i løpet av første halvdel av Q2 – April. Men, veldig små kvantuma vell å merke.

Et veldig interessant moment som jeg vil trekke frem:
"Med økende støtte til den avanserte resirkuleringsverdikjeden og økende kapasitet for oppgradering som forventes å komme på nett for petrokjemiske selskaper, øker interessen for sektoren raskt. Som respons lanserte ICIS, en global kilde for råvareintelligens, en Pyrolyseoljeindeks i oktober for å imøtekomme etterspørselen etter prisgjennomsiktighet. Andre enheter, som Argus, forventes å introdusere konkurrerende indekser snart, noe som signaliserer en trend mot forbedret prisgjennomsiktighet i industrien."

Litt om ICIS
ICIS er en ledende global leverandør av markedsinformasjon, analyse, priser og råvareintelligens for et bredt spekter av industrier, inkludert petrokjemi, olje og gass, kjemikalier, energi, og mer. Selskapet tilbyr omfattende dekning av markedene, med fokus på å gi nøyaktige og pålitelige data og innsikt for å hjelpe kunder med å ta informerte beslutninger.

ICIS er kjent for å tilby et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert prisrapporter, markedsanalyse, nyheter, prognoser og konsulenttjenester. Deres plattformer og verktøy gir kunder mulighet til å overvåke markedsutviklinger, analysere trender, vurdere risiko og identifisere muligheter i sine respektive bransjer.

Selskapet har et globalt nettverk av analytikere, journalister og eksperter som gir kontinuerlig dekning av markedene, og deres data og innsikt brukes av tusenvis av selskaper og profesjonelle over hele verden for å støtte sine forretningsbeslutninger.
ICIS' initiativ med å lansere en Pyrolyseoljeindeks demonstrerer deres engasjement for å møte behovene til markedet og bidra til å øke prisgjennomsiktigheten i industrien, noe som gjør dem til en viktig aktør i råvareinformasjonssektoren.
Kilde: https://www.icis.com

CIS har et bredt spekter av brukere og kunder innen ulike bransjer og sektorer. Noen av hovedgruppene av brukere inkluderer:
Petrokjemiske selskaper: Produsenter og distributører innen petrokjemisk industri benytter ICIS' tjenester for å overvåke markedstrender, analysere prisbevegelser, vurdere konkurrenters aktiviteter og ta informerte beslutninger om innkjøp, salg og produksjon.
- Kjemiske selskaper: Produsenter av kjemikalier og spesialiserte kjemiske produkter bruker ICIS' data og innsikt for å forstå markedssituasjonen, følge med på priser på råvarer og ferdige produkter, samt for å identifisere nye forretningsmuligheter.
- Olje- og gassindustrien: Selskaper i olje- og gasssektoren benytter ICIS' tjenester for å overvåke priser på råolje, drivstoff og petrokjemiske produkter, samt for å analysere markedstrender og prognoser for å planlegge investeringer og drift.

Samlet sett er ICIS' kunder og brukere spredt over en rekke sektorer og bransjer, og inkluderer både store multinasjonale selskaper og mindre bedrifter som er aktive innen råvarehandel, produksjon, distribusjon, handel og investering.

Finansiering
Selskaper melder om behov for €8-12 mill konstruksjon av nye fabrikker. Om jeg skal spekulere og alternativene er mange:
a) Selskapaet inngår en Joint venture (JV) med en aktør
b) Grønt lån igjennom EU Horizon
c) EK- emisjon
d) Lisensierer ut teknologien mot partner som vil ta utbyggingen, mens Pryme mottar Upfront + royalities.
e) ++

WPU – Det er veldig gledelig å se at WPU har lykkes med kommersialiseringsstadiet, selv om jeg ikke er aksjonær. Alle deres 6 reaktorer er nå i drift, slik det ble nevnt i tidligere innlegg. Etterspørselen i markedet er umettelig, og behovet for aktører som WPU, Pryme ++.

Ledelsen er sparsommelig med informasjon, og mitt personlige inntrykk er at de er profesjonelle og foretrekker å la resultatene tale for seg, heller enn å drive med overdreven hyping. Caset har og fortsatt er en tålmodighetsprøve, men Pryme er i ferd med å bli blant de grønne aksjene som virkelig har livets rett. Derfor blir det spennende å se om lønnsomheten virkelig er så god som de forutsier.
Jeg benyttet gårsdagens nedgang til å fylle på litt ekstra.
Redigert 07.03.2024 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
Zolly
08.03.2024 kl 09:39 3720

Spennende med egen Pyrolyseoljeindeks.

Akkurat nå prises Pryme ca 100 mill lavere enn ved forrige emisjon for ca 1 år siden. Helt komisk mcap, som man nok en gang sannsynligvis vil se når emisjonen innen kort tid settes høyt over sluttkurs, som jeg m.fl i lang tid har påpekt at sannsynligvis vil skje igjen hvis ikke markedet klarer å prise selskapet noenlunde rett.

Kjøper man nå har man sannsynligvis 40-50% avkastning på relativt kort sikt. Nedside risikoen i denne aksjen fra disse nivåene er svært liten.

https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/21/7995632/hentet-penger-med-50-prosent-premie
Redigert 08.03.2024 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
Vekst
08.03.2024 kl 10:35 3699

Ser igjennom presentasjonsmaterialet til Agilyx, Q3 23, veldig interessant.
Se side 6 og 7 (JV med Lyondell og Exxon Mobile) og lisenmodell.
https://agilyx.com/wp-content/uploads/2023/11/3Q23-presentation-FINAL.pdf

Noe slikt vi ser for oss for Pryme; Shell+ Lyondell?
Vekst
12.03.2024 kl 14:27 3539

Chemical recycling still new but has huge potential - Q&A
Aug. 31, 2023
In addition to developing mechanical and chemical methods, designers should avoid hard-to-recycle resins, said Coperion's Jochen Schofer.

«Chemical recycling has huge potential. The results that have been achieved so far are very promising. Nevertheless, chemical recycling is still in its infancy, while mechanical recycling is already established. Chemical recycling has particular potential because there are many plastics that cannot be processed mechanically, and more and more will be added.

For example, in the construction sector, think of the many mixed plastics that are released when a house is demolished, or in the automotive industry. That is precisely why chemical recycling has to make a big contribution to the circular economy.  «

Lær mer:
« https://www.plasticsmachinerymanufacturing.com/recycling/article/53069705/chemical-recycling-still-new-but-has-huge-potential-qa
Zolly
14.03.2024 kl 08:30 3459

Hvorfor kommer emikurs til å settes høyt over nåværende kurs på kr 9? Dette er win-win for alle! +40-50% innen kort tid.(Akkurat som ved forrige emisjon)

Om de 3 største eierne skal ta hele den rettede emisjonen så blir det i utg pkt. hipp som happ for dem om de må gi kr 5 eller 15 per aksje sånn rent utgiftsmessig. Størrelsen på beløpet som skal hentes inn er uansett konstant og ved kr 15 så blir det bare færre nye aksjer på hver av dem. Mao blir totalsummen den samme for de nye aksjene ved høyere emikurs. Den positive effekten er at kursen beveger seg opp mot emikurs og alle nåværende og nye aksjer blir mer verdt (gir økt mcap) . Og det er fint for både store- og små aksjonærer!

I Pryme sitt tilfelle så har det nok også noe med at nåværende kurs ikke gjenspeiler den faktiske "verdien", I hvert fall slik selskapet/eierne ser det.
Redigert 14.03.2024 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
longterm
14.03.2024 kl 09:37 3419

Hips om hap er det vel ikke? Kursen emisjonen settes på vil påvirke eierforholdene i selskapet - ved lavere kurs må det utstedes flere aksjer og deltakerne i den rettede emisjonen blir sittende med en større eierandel.
Zolly
14.03.2024 kl 10:19 3397

Jo, som jeg skriver hipp som happ med tanke på "utgifter."

Kostnaden for emisjonen blir den samme. %-vis eierforhold mellom de som tar den rettede emsjonen forblir også det samme. Hjelper ikke så mye med noe større antall aksjer hvis ditt totale antall plutselig er verdt kr 5 istedet for kr 15.... Man ser hva som skjedde ved forrige emisjon og så får man trekke sine slutninger om hva eierne tenker er det beste valget i den kommende. Jeg er ikke i tvil om at en investering nå på 9-10 kr vil gi deg 40-50% avkastning innen kort tid.

https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/21/7995632/hentet-penger-med-50-prosent-premie

Redigert 14.03.2024 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
longterm
14.03.2024 kl 15:32 3344

Prosentvis eierandel mellom deltakerne i emisjonen blir den samme uavhengig av den kurs emisjonen setters på, men eierandelen mellom deltakerne og de øvrige aksjonærene som ikke deltar, påvirkes. I mange tilfeller vil dette være et argument av betydning. At man fikk "overkurs" ved forrige emisjon, og forhåpentligvis vil kunne få det igjen denne gangen, må etter min oppfatning tilskrives det forhold at investorene ser at måten kursen er herset med (les: shortet), gjør at den på ingen måte gjenspeiler verdien i selskapet (sliter fortsatt med å forstå hvorfor Pryme er priset til under en tredjedel av peers).
Vekst
21.03.2024 kl 07:09 3113

Pryme kom med fyldig oppdatering Onsdag kveld.

Kort oppsummert
• CEO resignerer, men flyttes til advisory board
• Bedret betingelser med Shell, salgspris økte fra €800 til 1.200/mt
• Inntekter f.o.m Q2 24, første leveranse til Shell i April
• Produksjon starter i Q2, totalt 1.500 ton og skal økes igjennom Q3 og Q4.
• Ingen driftsproblemer å melde
• Planlegger flere anlegg som skal kommer i produksjon 2H 2027. 5 potensielle lokasjoner identifisert (UK, Tyskland, Nederland og Belgia)
• Kapitalbehov på €11-12 mill, hvorav €5mill låneopptak og resten igjennom en rettet emisjon. Betingelsene på lånet er ferdigforhandlet og emisjon skal gjennomføres mot eksisterende aksjonærer + nye strategiske investorer. (Spekuleres at Shell kommer inn)

Drift
• The Company is excited to report that based on physical observations, the pyrolysis oil is very liquid even at low temperatures and the ashes are odorless, dry and free flowing. These are all signs of a complete and effective pyrolysis process. Pryme One has not experienced any issues with waxing in the condensation unit
confirming a complete pyrolysis process in the reactor.
Pryme is proud to have successfully achieved mechanical completion and the start of production in what today is the largest advanced recycling plant to process plastic waste into pyrolysis oil in Europe.

Kommersielt
• Re-forhandlet avtalen med Shell- Utsalgs pris øker fra 800 til 1200EUR/mt. Budsjetterer med + resultat for 2024 og 16,5mill i 2025.
• Betydelig forbedring fra €-2 mill og €5mill
• Having started production, the priorities of the Company will now
Broaden and focus on three activities:
1) optimizing the Pryme One plant operation,
2) defining and executing the Company’s growth strategy
3) ensuring adequate funding for Pryme’s growth strategy.
This is the next step in building Pryme as a company that aims to become a major player in the chemical recycling space.

Future potentially plants
o these include five sites in the Netherlands,
o Germany, Belgium and in the UK.

It is Pryme’s intention to finalize feasibility studies, obtain permits and conclude on project approvals for two or more plants within the next 12-15 months, obviously depending on adequate funding being obtained. With this in mind, startup of production at Pryme’s next plant can be estimated to take place in the second half of 2027.

Funding
• Selskapet trenger €11-12 mill.
o Selskapet planlegger å låne €5mill. Betingelsene er ferdigforhandlet. Lånetid: 3,5 år
• €6-7mill igjennom en rettet emisjon mot eksisterende og nye strategiske investorer. Beløpet kan bli større, ettersom interessen er stor.
• Selskapet forventer og gjennomført kapital innhentingen i løpet av April.

https://newsweb.oslobors.no/message/614049

Redigert 21.03.2024 kl 07:17 Du må logge inn for å svare
Volume
21.03.2024 kl 17:19 2942

Steinbukken skrev Innlegget er slettet
Vi får se. Foreløpig sparsomt med opplysninger på kostnadssiden. Også for tidlig å si noe om oppetiden.
Vekst
22.03.2024 kl 15:40 2835

Sant det du sier, men vil samtidig legge til følgende fra rapporten:

"The Company is excited to report that based on physical observations, the pyrolysis oil is very liquid even
at low temperatures and the ashes are odorless, dry and free flowing. These are all signs of a complete and
effective pyrolysis process. Pryme One has not experienced any issues with waxing in the condensation unit
confirming a complete pyrolysis process in the reactor.

Pryme is proud to have successfully achieved mechanical completion and the start of production in what
today is the largest advanced recycling plant to process plastic waste into pyrolysis oil in Europe."

Da er det lov å si at ting ser veldig lovende ut for selskapet.

Fabrikken starter opp igjen i løpet av de første dagene i April for så å være kontinuerlig i drift.

"This check is expected to last into the early days of April 2024 after which the Company plans to commence continuous
production. First shipment of pyrolysis oil to customers is expected to take place in April 2024. Overall, the
Company expects to reach production volumes of up to 1,500 tons of pyrolysis oil in Q2 of 2024, with steadily
increasing volumes throughout Q3 and Q4 of 2024."

April blir veldig spennende!
Redigert 22.03.2024 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
Taycon
26.03.2024 kl 06:13 2660

Pryme N.V. - Private placement of new shares completed at NOK 11.00 per share, a premium of 14% over the closing price on March 25, 2024 with gross proceeds of EUR 12 million (NOK 139 million).
https://newsweb.oslobors.no/message/614610
Vekst
01.04.2024 kl 20:15 2384

Vell overstått påske!

Nå er vi i gang med Q2, og i løpet av de første dagene av april vil Pryme gjenoppta driften av anlegget. Produksjonen i kvartalet vil ligge på ca. 1500 tonn, og først i Q3 vil produksjonen øke til 40 tonn per dag. Deretter vil produksjonen fortsette å øke mot full kapasitet, som er 30 000 tonn årlig produksjon av pyrolyseolje. Det forventes at selskapet vil oppnå break-even-posisjonen for anlegget i løpet av 2H 2024 (kilde: trading update 20. mars https://newsweb.oslobors.no/message/614049).

Første milepæl:

Pryme skal levere første batch til Shell i april.
Selskapet har nettopp hentet EUR 12 millioner, og det skal også tas opp et lån på EUR 5 millioner. Pengene er hentet for å:

- Øke bemanningen for videre vekst.
- Prosjektere de neste 2-3 anleggene med ambisjon om produksjon fra 2027.
- Selskapet har identifisert 5 potensielle lokasjoner i Storbritannia, Tyskland, Belgia og Nederland. Vi kan forvente ytterligere oppdateringer i den kommende tiden.

Pryme er priset til rundt NOK 610 millioner (inkludert nye aksjer). Sammenlignbare selskap, Waste Plastic Upcycling (WPU) er priset til NOK 1,5 milliarder.(Sluttkurs 29 kr)
De ligger litt foran, men opererer med 6 reaktorer til samme kapasitet som Pryme :-)
WPU toppet på 70kr etter deres annonsering av første leveranse til Vitol i 2023.

For de som tror det vil bli stille fra selskapet, kan tro om igjen. Vi vil få oppdateringer underveis og mye mer informasjon om vekstplanene deres i nær fremtid!

Pryme har gleden av å kunngjøre oppstarten av produksjonen i Europas største avanserte gjenvinningsanlegg for omdanning av plastavfall til pyrolyseolje.

Kort oppsummert:

Oppstart av anlegget en av de første dagene i april.
1) Første leveranse til Shell.
2) Lånopptak.
3) Ny CEO på plass.
4) Produksjon: 1500 tonn i Q2.
5) Vekstplaner – kunngjøring av antall anlegg (+ også en lisensieringsmodell?).
6) Break-even for anlegg 1 i 2H 2024.

Redigert 01.04.2024 kl 20:17 Du må logge inn for å svare
Volume
02.04.2024 kl 12:26 2249

Jeg ser at WPU er sinnsykt høyt priset bare på forventninger. Prisingen av Pryme virker mer riktig. Men er det ikke slikt at disse to selskapene leverer forskjellige produkter? Dessuten synes jeg det er drøyt å påstå at Pryme nå har en fabrikk som er Europas største all den stund Qfuel er større.
Vekst
05.04.2024 kl 07:42 2092

Skive anlegget til Qfuel har en kapasitet på 20.000 ton. Jeg har ingen kunnskap om anlegget er i full drift. Bare vet at de har hatt masse oppstartsproblemer.
Zolly
13.04.2024 kl 11:32 1834

Stichting Multistrat (Boudewijn van Vliet) har foretatt Innsidekjøp for over kr 10 millioner i tillegg til tilsvarende antall aksjer han ble tildelt i emisjonen.

Innsidekjøp av denne størrelsen er det ikke ofte man ser og betyr selvsagt at han er superbull på Pryme.

https://newsweb.oslobors.no/message/615737
Volume
13.04.2024 kl 18:45 1747

Qfuel Skive har kapasitet 60 000 tonn plastikk pr år. Noe som vil gi 40 000 tonn olje. Oppstart problemer, som vanlig for nye fabrikker. Men nye eiere nå og tatt av børs. Jeg har til gode å se en ny type fabrikk som ikke har oppstart problemer. Men det går seg til og etter en bratt lærekurve får de det til.
Vekst
14.04.2024 kl 08:23 1666

Boudewijn van Vliet, styremedlem, har handlet for NOK 21 mill i Pryme de siste ukene. Allikavel har transaksjonen gått under radaren blant journalister og investorer. Få se om vi får en reaksjon opp i morgen.

Selskapet skal levere første batch til Shell ila. April.

Video som kom ut på Fredag: "How Pryme converts plastic waste into oil at the Port of Rotterdam"

https://globuc.com/news/how-pryme-converts-plastic-waste-into-oil-at-the-port-of-rotterdam/

Bilentusiasten
20.04.2024 kl 09:41 1393

Hei. Jeg er enig i at Pryme prises svært lavt, også mot konkurrerende selskaper. Kun ca. 640 mill. NOK. At emisjonen nå igjen ble satt OVER kurs på børsen, gir en fin indikasjon på at kursnivået rundt kr. 10-11 er et minimum og nedsiden så og si ikke-eksisterende. WPU er en fin sammenligning, de er dobbeltså mye verdsatt. Mener jeg leste en av de tidligere analysene (til Pareto eller SpareBank 1 Markets?), at Pryme kun med Pryme One er verdt minimum 1 milliard NOK. Kursmål har vært 24 og 28, rundt der. Risikoen i casene Pryme er derisket ved first oil og bedrede betingelser med Shell. Kursen spratt jo raskt opp i fjor vår/sommer fra rundt kr. 10 opp til nesten kr. 20? Dengang uten first oil og viten om vellykket oppstart av Pryme One.
Bilentusiasten
20.04.2024 kl 15:09 1313

Quantafuel ble verdsatt til rundt 2,3 milliarder NOK første dagen, da de ble børsnotert, og var på det meste verdt oppi 7-8 milliarder NOK. Agilyx ble verdsatt til rundt 1,8 milliarder NOK (endte vel første dagen på kurs ca kr. 30) første dagen 30. september 2020.

Kilde: https://www.nordnet.no/blogg/agilyx-debuterer-pa-borsen/

Sistnevnte med kun det ene lille "testanlegget" i Tigard, Oregon, den gangen. Agilyx har ligget mellom 1,6-3 milliarder NOK i verdsettelse, fortsatt kun med anlegget i Oregon i drift, selv om anlegget til Toyo i Japan er ferdig hvert øyeblikk (selv om dét også er mindre, enn Pryme One...). De har Cyclyx også, men har i alle år gått i minus, og har kjørt mange emisjoner. Agilyx er nå verdt rundt 2,9 milliarder NOK. Pryme, med det store anlegget Pryme One ferdig, pluss rundt 140 mill. NOK "på bok", kun ca 640 millioner NOK. Jeg tror kursen til Pryme skal reprises snart.
Redigert 20.04.2024 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
Volume
21.04.2024 kl 14:22 1168

Oppstartselskaper prises på forventninger. Når de lykkes og er i gang med produksjonen, så er det bunnlinjen de prises etter. Det er noe helt annet.
Bigdreamer
22.04.2024 kl 17:07 1043

Här är Perencos sustainability report. Här kommer det tydligt fram att dom ska satsa stort på återvinning av plast och pyrolyse (side 17)
Det är ganska uppenbart att Perenco blir en kund till Pryme. Frågan är bara hur stor del av kakan dom ska ha?😀

https://www.perenco.com/wp-content/uploads/2023/11/Perenco-ESG-Report.pdf
Vekst
25.04.2024 kl 11:30 863

Denne har gått under radaren, ble postet i går av BleAlp på Linkedin:


Today is an important day for the plastic recycling industry as the #EuropeanParliament adopted the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) and rejected the resolution on asking commission to withdraw implementing act (Mass Balance #FuelExempt). This is a huge step forward in our collective work towards circularity and a sustainable future. 
 
Adoption of PPWR and clarity on #MassBalance Fuel Exempt to be the procedure for calculating the recycled content of plastic packaging will drive the necessary investments in technology advancements and scalability. Therefore, leveraging existing production ecosystems instead of building new ones, which would significantly avoid additional energy and carbon footprints. 
 
Plastic must be circular, and we all need to collaborate across the value chain to make this a reality. We strongly believe that advanced recycling will be a game changer in meeting the PPWR recycled content targets of 2030 and 2040.

In case you are interested to learn more about mass balancing, we suggest the following videos by Stephan Roest from Borealis: The Mass Balance Approach Explained (https://lnkd.in/eWtmCY7u) and Shell Chemicals: https://lnkd.in/enD6pcRQ

#BlueAlp #BlueAlpTechnology #circularplastics #Pyrolysis #advancedrecycling #PPWR

Norsk:
I dag er en viktig dag for plastgjenvinningsindustrien da #EuropeanParliament vedtok Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) og avviste resolusjonen om å be kommisjonen om å trekke tilbake implementeringsloven (Mass Balance #FuelExempt ). Dette er et stort skritt fremover i vårt kollektive arbeid mot sirkularitet og en bærekraftig fremtid. 
 
Vedtak av PPWR og klarhet om #MassBalance Fuel Exempt som prosedyre for beregning av resirkulert innhold i plastemballasje vil drive de nødvendige investeringene i teknologiske fremskritt og skalerbarhet. Derfor utnytte eksisterende produksjonsøkosystemer i stedet for å bygge nye, noe som vil betydelig unngå ytterligere energi og karbonavtrykk. 
 
Plast skal være sirkulært, og vi må alle samarbeide på tvers av verdikjeden for å gjøre dette til en realitet. Vi har stor tro på at avansert resirkulering vil være en game changer for å møte PPWRs mål for resirkulert innhold i 2030 og 2040.«

Niel
25.04.2024 kl 19:34 790

https://www.nordnet.no/market/news/1009572514

"In April of 2024, Pryme initiated commercial production. This followed the
production of first oil in January of 2024 and the initial successful complete
process production in February 2024. After a few short calibration batches in
early April, Pryme completed two continuous production periods this week,
lasting 4 and 8 hours, respectively, in which more than 25 tons of plastic waste
were converted into 20 metric tons of pyrolysis oil. The produced oil was
transferred to storage and is now ready for shipment. In total, Pryme has
produced an estimated 30 metric tons of oil."

These continuous production rounds have confirmed the initial observations of
the commissioning phase, namely:
(i) a smooth flow of feedstock into the extruder,
(ii) normal operating pressures of melted plastic through the melt pipe, and
(iii) Pryme's electrically heated reactor yielding residence times well below
initial estimates.

The absence of polyolefins in the residual ash and wax formations in the
subsequent condensation steps have also been confirmed, the combination of which
confirming the complete chemical cracking process of the melted plastic waste
entering the reactor.

Following customary formal regulatory approvals, we expect to ship product to
our first customer in May. Based on the progress to date, management expects to
produce at least 500 metric tons of pyrolysis oil in Q2-2024.

"The last few weeks have been, as one would expect, emotional as Pryme gradually
ramps up the production at Europe's largest advanced recycling plant in
operation. Through these first continuous production periods, we have safely
tested our installation at over 50% of the nameplate capacity over the course of
multiple hours. The data that we have collected is critical in identifying the
next steps required to further optimize production and ultimately reach full
utilization rates", said Karel Kraanen, Production Manager at Pryme One.

På mange måter er egentlig alt i boks som jeg ser det:

- Hentet penger som holder ut H1 2025 og akselerer vekst planer
- Flere kontrakter for kjøp av olje og etterspørselen er stor
- Proof of concept med betydelig produksjon av olje og levering til kunde i mai
- For en tid siden ble prisen for olje reforhandlet, som gjør at de oppnår positiv EBIT i Q3. Dette var aldri planen at Pryme ONE ville gi profitt
- Makro ser ekstremt bra ut. "«_I dag er en viktig dag for plastresirkuleringsindustrien da #EuropeanParliament vedtok emballasje- og emballasjeavfallsforordningen (PPWR) og avviste resolusjonen om å be kommisjonen trekke tilbake gjennomføringsloven (Mass Balance Fuel Exempt). Dette er et stort skritt fremover i vårt kollektive arbeid mot sirkularitet og en bærekraftig fremtid_."
Redigert 25.04.2024 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Vekst
25.04.2024 kl 19:47 771

Dagens melding er det endelig beviset at anlegget fungerer akkusat som den skal. PoC
Fremover blir fokuset å øke driftstiden og oljeproduksjonen.

Derisker caset betydelig og forventer oppmerksomheten rundt Prymer øker tiden fremover.
Vekst
25.04.2024 kl 20:29 729

Why invest in Pryme?
Efficient and scalable process
Our proprietary technology is based on extensive research initiated in 2008. By optimizing the industry-known pyrolysis process with proprietary characteristics, we are able to convert waste plastics into petrochemical products with a high conversion rate, on a large scale and with a low carbon footprint.

Solid foundations and ambitious business model
With funding in place, the first plant in Rotterdam is under construction and scheduled to start commissioning in 2023. This will be followed by the rollout of our technology across Europe and globally in collaboration with strategic partners. An experienced, ambitious yet pragmatic team is ready to drive growth.

Enormous market opportunity
As the global volume of plastic waste grows year on year, authorities, consumers and industrial players are mobilizing to tackle this issue. By providing a cost-efficient, scalable solution through chemical recycling, Pryme is well positioned to tap into the enormous potential of this rapidly developing industry.

Fra Prymes oppdatering i Mars 2024:
Focus on the construction of additional plants

With the successful completion of Pryme One and the subsequent encouraging start of production, Pryme is broadening its scope and activities. Having done much groundwork on R&D, securing the right feedstock and building capability, lately the focus has been primarily, if not entirely, on completing the construction and commissioning of Pryme One. Having started production, the priorities of the Company will now broaden and focus on three activities:
1) optimizing the Pryme One plant operation,
2) defining and executing the Company’s growth strategy and
3) ensuring adequate funding for Pryme’s growth strategy.
This is the next step in building Pryme as a company that aims to become a major player in the chemical recycling space.

The shift from an almost exclusive focus on getting Pryme One operational to growing Pryme as a company is truly exciting. At the same time it requires additional internal skillsets and resources. The Company has a plan in place for this.

As part of defining and executing the Company’s growth strategy, early work has made it possible for Pryme to identify multiple potential future production sites. These include five sites in the:
1.Netherlands
2.Germany
3. Belgium
4. and in the UK.
Pryme’s preference is to select brown-field or co-location sites rather than green field undertakings.

For two of these sites Pryme has begun activities beyond initial surveying. A feasibility study has been externally contracted for one site and for the other site Pryme has entered into a reservation agreement. Assuming successful initial feasibility studies, the next steps will be to seek and apply for operating permits. Site-independent design and engineering activities will be progressed in parallel. Given the long lead times for constructing new plants, the Company is prioritizing this upfront work in order to capitalize on Pryme’s advantaged technical and operational position.

It is Pryme’s intention to finalize feasibility studies, obtain permits and conclude on project approvals for two or more plants within the next 12-15 months, obviously depending on adequate funding being obtained. With this in mind, startup of production at Pryme’s next plant can be estimated to take place in the second half of 2027.


Gårsdagens store nyheter fra EU parlamentet:
«I dag er en viktig dag for plastresirkuleringsindustrien da #EuropeanParliament vedtok emballasje- og emballasjeavfallsforordningen (PPWR) og avviste resolusjonen om å be kommisjonen trekke tilbake gjennomføringsloven (Mass Balance Fuel Exempt). Dette er et stort skritt fremover i vårt kollektive arbeid mot sirkularitet og en bærekraftig fremtid.

Adopsjon av PPWR og klarhet om Mass Balance Fuel Exempt for å være prosedyren for å beregne resirkulert innhold av plastemballasje vil drive de nødvendige investeringene i teknologifremskritt og skalerbarhet. Derfor utnytter eksisterende produksjonsøkosystemer i stedet for å bygge nye, noe som i betydelig grad vil unngå ytterligere energi- og karbonfotavtrykk.

Plast må være sirkulært, og vi må alle samarbeide på tvers av verdikjeden for å gjøre dette til en realitet. Vi har stor tro på at avansert resirkulering vil være en game changer når det gjelder å oppfylle PPWR-målene for resirkulert innhold for 2030 og 2040.»
Vekst
26.04.2024 kl 08:08 593

Blir det en god gammel dags rally i dag?

Volume
26.04.2024 kl 18:59 474

Jeg reagerer på mengden olje pr enhet plastikk. Hva da med kvaliteten på oljen?