<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Helene Odfjell
Styreleder og deleier i Odfjell Drilling
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom fra NHH, MBA London Business School
BransjeOlje og energi
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Nr 59
+23 Plassendring
Se hele listen >
5,85
mrd formue 2023
+21,87 %
Informasjon
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom fra NHH, MBA London Business School
BransjeOlje og energi
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Helene besitter store eierandeler i børsnoterte Odfjell Drilling, som er opp 30 prosent det siste året. Dette har ført til en betydelig formuesøkning. Søsteren Marianne solgte i 2015 sine 30 prosent i riggselskapet for å spre risiko.

Bakgrunn

Odfjell-familiens formue går tilbake til 1917, først med transport av tømmer og tørrlast, senere med kjemikalietankskip. Faren, Abraham Odfjell, grunnla Odfjell Drilling i Bergen i 1973, og fikk med en rekke store kontrakter ta del i det norske oljeeventyret. I dag er de Norges størst bore- og oljeservicekonsern. Søstrene Helene og Marianne Odfjell arvet Odfjell Drilling, mens broren Johan Odvar Odfjell arvet rederivirksomheten i Jo Tankers. Odfjell Drilling ble notert på Oslo børs i 2013, og består i dag av datterselskapene Odfjell Rig og Odfjell Offshore, samt det Bermuda-baserte selskapet Odfjell Invest. Helene Odfjell er styreleder i Odfjell Drilling, mens søsteren Marianne solgte seg ut av riggselskapet i 2015. Det viste seg å være en god vurdering, og hun har med det overgått storesøster Helene i formue.

Helene Odfjell er siviløkonom fra NHH og har en MBA fra London Business School. Hun er gift med Ketil Grønskag, og bor i London.

Reitan og Tollefsen med gigantisk formueshopp

Odd Reitan og Ivar Tollefsen har hatt en formuesøkning det siste året som ingen andre nordmenn kan matche. De har begge blitt 13 milliarder kroner rikere siden i fjor, tilsvarende et daglig hopp i formuene på 36 millioner kroner.

190 milliarder uten eier

Flere av Norges største formuer eies ikke av noen levende person. I hvert fall ikke på papiret. Gjennom utenlandske truster, der noen av landets rikeste og deres familie er “tilgodesett”, er det mulig å slippe unna både innsyn og skatt.

Odfjell tilbake i pluss

Odfjell Drilling gjorde det bedre enn ventet i andre kvartal og var tilbake med plussresultat.

Sterk gjennom stormen

Oljeprisen krabber stadig oppover. Kan det dryppe noen lønnsomme oppdrag på oljeservicesektoren også etter hvert?