<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Ine Marie Eriksen Søreide
Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (H)
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Født1976
BostedOslo
UtdannelseCand.Jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Nr 23
+2 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1976
BostedOslo
UtdannelseCand.Jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Som tidligere utenriksminister opparbeidet hun seg et solid renommé i utenrikspolitiske saker, både internt i UD, men også nasjonalt og internasjonalt, hvor hun har et mektig nettverk. Også erfaringen som tidligere forsvarsminister kommer godt med i en tid da Europa preges av Russlands krigføring i Ukraina, truende propaganda fra president Putin og sabotasjetrusler mot kritisk infrastruktur. Og ikke minst krigen mellom Hamas og Israel.

– Stor bekymring for sikkerheten

– Som stor maritim nasjon vil det være viktig at Norge også vurderer andre bidrag, sier Ine Eriksen Søreide (H) om den internasjonale marinestyrken i Rødehavet.

Norges mektigste kvinner 2020

Coronapandemien har ikke bare tatt liv og satt mye av økonomien ut av spill. Den har også rokket ved noe av makten i samfunnet. Dette er nå Norges 100 mektigste kvinner.