<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nisjebank øker utlånene raskere enn noen gang

MyBank oppnådde i tredje kvartal sin største utlånsvekst til nå. Overskuddet ble imidlertid lavere enn i de foregående kvartalene.

Publisert 10. nov. 2021 kl. 10.16
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 264 ord
SJEF: Håkon Reistad Fure gikk fra styrelederrollen til å bli adm. direktør i MyBank tidligere i år. Han tok da over etter Jakob Bronebakk, som hadde vært MyBank-sjef i to år. Foto: Brian Cliff Olguin

Den OTC-registrerte omstartslånsbanken MyBank oppnådde i tredje kvartal sitt beste kvartal til nå hva gjelder utlånsvekst. Netto utlånsvekst var på 279 millioner kroner i perioden.

MyBank

(Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20
Netto renteinntekter 22,3 9,8
Sum inntekter 22,3 9
Resultat før tap 3,2 −10,8
Resultat før skatt 1,9 −11,9

Den samlede porteføljen utgjorde 1.419 millioner ved utgangen av kvartalet. Av dette var 1.357 omstartslån, mens 62 millioner var forbrukslån. Innskuddene var på 1.594 millioner.

Netto renteinntekter beløp seg til 22,3 millioner kroner, mer enn en dobling fra tredje kvartal i fjor, og en vekst på 0,7 prosent fra andre kvartal i år.

Resultatet før skatt i perioden var 1,9 millioner kroner, som gir et samlet overskudd på 22,4 millioner hittil i år. Banken har dermed også oppnådd sitt fjerde lønnsomme kvartal siden oppstarten i 2017.

Resultatet denne gang er imidlertid lavere enn i de foregående kvartalene, dempet av utlånstap bokført til 1,3 millioner samt økte markedsføringskostnader.

De positive resultatene er kommet etter at MyBank har lagt om satsingen fra forbrukslån til omstartslån – lån gitt til privatpersoner som refinansierer dyre forbrukslån med boliglån.

100 prosents kursoppgang

MyBank handles nå til en kurs på 40 kroner i gråmarkedet, som gir banken en markedsverdi på 304 millioner kroner.

Hittil i år er aksjen dermed opp nøyaktig 100 prosent, mens kursutviklingen seneste 12 måneder er opp 122 prosent.

I januar meldte MyBank at den friske delen av porteføljen med forbrukslån selges til SpareBank 1 Kredittkort. Ved utgangen av 2020 hadde banken 255 millioner kroner i forbrukslån, og nær 200 av disse skulle selges til SpareBank 1 Kredittkort.