<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

100 mill. pluss i fjor - kollekt-boom for Smiths Venner

Menigheten Brunstad Christian Church, bedre kjent som Smiths Venner, økte gave- og kollektinntektene med over 100 millioner på ett år.

    Publisert 5. okt. 2017 kl. 10.43
    Oppdatert 5. okt. 2017 klokken 10.51
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 468 ord

    (Finansavisen:) Menigheten Brunstad Christian Church (BCC) er juridisk registrert som forening og ideell organisasjon, og driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land. BCC er også et offentlig registrert trossamfunn, og mottar dermed støtte fra kommune og stat. Trossamfunnet ble stiftet i 1898, og kalles ofte Smiths Venner etter grunnleggeren Johan Oscar Smith, som var fra Horten. Kåre Johan Smith ble verdensleder i BCC tidlig på 90-tallet, og er fortsatt forstander og en sentral skillelse i menigheten i dag.Menigheten hadde inntekter fra gaver og kollekter på 348 millioner kroner i fjor, en kraftig økning fra 239,6 millioner i 2015, skriver Finansavisen.«Økningen har sammenheng med utbyggingen som skjer på Brunstad i Stokke. I forbindelse med utbyggingen har vi forpliktet oss til en langsiktig leieavtale som vil medføre en betydelig kostnadsøkning for vår del. Mange lokalmenigheter besluttet for en del år siden å støtte opp om dette slik at BCC kan ha finansiell trygghet for å inngå en slik avtale», skriver styremedlem Berit Hustad Nilsen, i en e-post til avisen.Menigheten hadde 177 årsverk i 2016, og lønnskostnader på 27,3 millioner kroner.Endring i lovI Norge er det 19 lokalmenigheter som er tilknyttet BCC, med totalt omtrent 8.000 medlemmer.Menigheten mottok ifølge årsrapporten 8,7 millioner kroner i tilskudd fra stat og kommune i fjor, skriver Finansavisen. Det kan imidlertid komme til å endres i fremtiden. En ny lov om trossamfunn er lagt ut til høring, og her foreslås det blant annet det kun skal gis tilskudd til trossamfunn for medlemmer som er over 15 år.Ifølge menigheten vil det føre til at den årlige støtten reduseres fra 8,2 millioner (2016) til 6,6 millioner.I fjor overtok menigheten 11 konferansesentre som benyttes av menighetens medlemmer verden over, gjennom datterselskapet Global Investment Holding. Verdien på tomter, bygninger og annen fast eiendom som menigheten eier, økte fra 162,1 millioner i 2015 til 559,9 millioner i fjor.Styrket egenkapitalMenigheten opplyser selv i årsrapporten at innsamlingsaksjonen Golden Heart har bidratt til svært god egenkapital i lokalmenighetene. Aksjonen har også gjort sitt for at BCC har mottatt gaver fra lokalmenigheter over hele verden. Det har styrket egenkapitalen betraktelig.Menighetens egenkapital vokste fra 93 millioner i 2012, til 599 millioner i fjor, skriver Finansavisen.«Årsaken til at både BCC og lokalmenighetene har ønsket å styrke egenkapitalen har sin bakgrunn i finanskrisen i 2008. De fleste hadde frem til da basert prosjekter og bygging av nye lokaler på å ta opp lån, og mange hadde svært lav egenkapital. Etter finanskrisen ble det vanskeligere for ideelle organisasjoner å ta opp lån uten solid egenkapital, og det ble etablert et anbefalt mål på 50 prosent egenkapital», skriver Hustad Nilsen.Golden Heart-kampanjen ble startet av en lokalmenighet i Oslo i 2009, hvor ønsket var å styrke lokalmenighetens egenkapital. BCC sentralt har bidratt som pådriver til innsamlingsaksjonen, og ved årsskiftet hadde 75 menigheter fra 18 land sluttet seg til aksjonen.