<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Avinor nær halverte tapene

Underskuddet i første kvartal er nesten halvert fra samme tid i fjor – med god hjelp fra milliardtilskudd fra staten.

Publisert 18. mai 2021 kl. 15.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 295 ord
LYSERE UTSIKTER? – Prognosene for flytrafikken gir et noe mer optimistisk bilde enn tidligere, sier Avinor-sjef Abraham Foss. Her fra Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Eivind Yggeseth

Avinor

(Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20
Driftsinntekter 1.857,8 2.126,8
Driftsresultat –175,6 –482,0
Resultat før skatt –328,6 –610,8
Resultat etter skatt –256,4 –476,4

Avinor tapte 328,6 millioner kroner før skatt i første kvartal i år. Pandemien preger, konstaterer det statlige luftfartskonsernet i rapporten for perioden, fremlagt tirsdag.

I første kvartal i fjor var underskuddet før skatt imidlertid nesten dobbelt så stort, på 610,8 millioner.

De samlede inntektene beløp seg til 1,86 milliarder, mot 2,13 milliarder i første kvartal i fjor. I år holdes de oppe av 1,05 milliarder i tilskudd fra staten.

Inntektene fra lufthavnsdriften har sunket fra 1,8 milliarder til 609,1 millioner.

– Avinor har som mål at konsernet raskest mulig skal klare seg uten driftstilskudd og igjen bli selvfinansiert, slår Abraham Foss fast. Han tiltrådte som ny Avinor-sjef midt i første kvartal.

– Et noe mer optimistisk bilde

Flytrafikken i første kvartal, målt i antallet passasjerer og flybevegelser, var henholdsvis 74,3 og 41,4 prosent lavere enn for ett år siden.

Sammenlignet med nivåene i 2019, håndterte Avinors lufthavner en rundt 80 prosent lavere passasjertrafikk. Nedgangen har vært størst ved lufthavnene med utenlandstrafikk, ifølge Avinor.

– Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til prognosene for flytrafikken, men de gir et noe mer optimistisk bilde enn tidligere, og vi ser at spesielt innenrikstrafikken øker noe og vil fortsette å øke i sommer, sier Foss.

– Tempoet i vaksinasjonsprogrammet, avgjørelser fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav, innreiserestriksjoner og smittevernbestemmelser, samt flyselskapenes ruteplanlegging avgjør når utenrikstrafikken vil øke, utdyper han.

I rapporten opplyser Avinor at konsernet har planene klare for en oppskalering av driften utover sommeren og høsten, men understreker samtidig at det er stor usikkerhet knyttet til flytrafikkprognosene.