<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Færre har forbrukslån, og de skylder mindre

Fra 2019 til utgangen av 2021 var det en nedgang på 11 prosent i antall personer i Norge med usikret gjeld. De med forbrukslån hele perioden, reduserte gjelda.

Publisert 16. sep. 2022 kl. 08.48
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 165 ord
LAV TERSKEL: Det er lett å få forbrukslån på dagen. Foto: NTB

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir en oversikt over hvordan usikret gjeld har utviklet seg i ulike deler av befolkningen siden gjeldsregisteret ble etablert i 2019. Gjeldsregisteret inneholder opplysninger om usikret gjeld, som er gjeld som ikke er sikret ved registrert panterett.

I 2019 var det 1,2 millioner personer over 17 år som hadde slik gjeld. Innen utgangen av 2021 hadde 30 prosent av dem – 364.400 personer – blitt gjeldfrie, men det var tilkommet 237.500 nye låntakere. Dermed er samlet nedgang i antall låntakere var rundt 11 prosent.

De som ikke kvittet seg med all gjeld i perioden, reduserte ned med drøyt 10 prosent.

Hos de som kvittet seg med gjeld etter 2019, og de som fikk gjeld etter 2019, var gjeldsnivået vesentlig lavere enn hos de som hadde gjeld i begge årene. Samtidig er det en utskiftning i hvem som har usikret gjeld. I 2021 var det flere låntakere med lav utdanning, liten inntekt og en større andel personer med innvandrerbakgrunn, i unge husholdninger og sosialhjelpsmottakere.

(NTB)