<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Du får dobbel skatt på renteinntektene

Låner du ut penger til aksjeselskap? Da får du dobbel skatt på renteinntektene. Slik regner du det ut.

    Publisert 21. feb. 2007 kl. 10.45
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 02.37
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 382 ord

    I kjølvannet av I kjølvannet av vår artikkel om utlån til aksjeselskaper mandag denne uken, har vi fått henvendelser fra lesere som peker på at fremstillingen av skattereglene var litt knapp. mandag denne uken, har vi fått henvendelser fra lesere som peker på at fremstillingen av skattereglene var litt knapp. Dobbel beskatningDerfor kommer vi nå med en mer grundig gjennomgang.Reglene fungerer slik at du først betaler vanlig kapitalskatt (28 prosent) på alle renteinntekter, pluss 28 prosent "ekstraskatt" av renteinntektene som overstiger skjermingsrenten. Skjermingsrenten er en rente etter skatt.Altså skal personlige skattytere som har ytet lån til selskaper fra og med 2006 ha dobbel beskatning av rentene.Slik regner duAdvokat Gry Nilsen, faglig leder i Skattebetalerforeningen, har satt opp et eksempel på hvordan man regner ut skatten på renter fra lån til aksjeselskaper.La oss si du låner ut 100.000 kroner til et aksjeselskap til fem prosent rente. Skjermingsrenten som er brukt er for februar, det vil si 2,4 prosent.Da blir skatten som følger:Ordinær kapitalskatt: Fem prosent av 100.000 blir 5.000 kroner. 28 prosent skatt av dette blir 1.400 kroner.Ekstraskatt: Faktisk betalte renter: 5.000 kroner- skatt på faktisk betalte renter: 1.400 kroner- skjermingsfradrag (100.000 x skjermingsrente 2,4 prosent) 2.400 kronerGrunnlaget for ekstraskatt 1.200 kroner, (skatt 28 prosent) = 336 kroner.Samlet skatt i februar blir dermed (1.400 + 336) = 1.736 kroner.Gjelder alle personlige skattytereI en redegjørelse for sine medlemmer, gjør fagsjef skatt Knut Høylie i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) oppmerksom på at regelverket omfatter alle personlige skattytere, altså også de som ikke har eierinteresser i de aktuelle selskapene det er ytet lån til.- Regelverket omfatter med andre ord både aksjonærer, ansatte, tanter og onkler, investorer, mannen i gata og alle andre personer som evt. har ytet et lån til et selskap som omfattes av enten aksjonærmodellen (AS mv.) og deltagermodellen (ANS, DA mv.), skriver han.Når det gjelder ubenyttet skjermingsfradrag, det vil si når skjermingsfradraget i en måned overstiger faktisk rente etter skatt, er dette ikke fremførbart.For inntektsåret 2006 skal renteinntekt som skal ekstrabeskattes inntas i selvangivelsens post 3.1.3..BakgrunnBakgrunnen for ekstraskatten er at skattemyndighetene, da skatt på utbytte ble innført fra 1. januar i fjor, forventet at mange ville tilpasse seg ved å ta ut høye renter på lån istedenfor.Skjermingsrenten beregnes forskuddsvis annenhver måned. For mars og april har Finansdepartementet satt renten til 2,9 prosent.