<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen vurderer utvidet pappaperm

Regjeringen diskuterer muligheten for å utvide pappapermisjonen med to måneder til totalt tre og en halv måned.

    Publisert 24. feb. 2007 kl. 09.35
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 02.40
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 179 ord

    - Vi har ikke noe vedtak på å øke pappapermisjonen med ytterligere to måneder, men det er blant de virkemidler regjeringen diskuterer, bekrefter SVs representant i Stortingets familie- og kulturkomité, May Hansen overfor Aftenposten. - Vi har ikke noe vedtak på å øke pappapermisjonen med ytterligere to måneder, men det er blant de virkemidler regjeringen diskuterer, bekrefter SVs representant i Stortingets familie- og kulturkomité, May Hansen overfor Aftenposten. Ut fra dagens regler kan mor og far fordele foreldrepermisjonen likt mellom seg. Men praksis er som oftest at far nøyer seg med å ta ut fedrekvoten på seks uker. SV ønsker i utgangspunktet at far skal ha krav på større deler av den allerede eksisterende foreldrepermisjonen, men det har de ikke fått gjennomslag for. Dermed kan kompromissløsningen bli en utvidet pappapermisjon.- Det er viktig at far kommer på banen tidlig. Det er bra for far og barn, og bra for likestillingen i hjemmet. Statistikken viser at i de familier hvor både mor og far tar ut permisjon, er det flere som holder sammen, sier May Hansen, som er utdannet jordmor.