<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Barn får stadig mindre mosjon

Barn tilbringer stadig mer tid foran TV- og PC-skjermer og får for lite mosjon.

  Publisert 30. mars 2010 kl. 05.57
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 00.33
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 412 ord
  Foto: Marine Harvest

  Hvert tredje barn tilbringer nå minst tre timer foran skjermen, og WHO er bekymret over mangelen på fysisk aktivitet, viser en undersøkelse Verdens helseorganisasjon (WHO) har utført i 34 land.Over 72.000 skolebarn i alderen 13 til 15 år, fordelt på 34 land verden over har deltatt i undersøkelsen, som er gjengitt i siste utgave av tidsskriftet The Journal of Pediatrics.- Når det gjelder fysisk aktivitetsnivå, fant vi ikke stor forskjell mellom rike og fattige land. Barna får ikke nødvendigvis mer fysisk aktivitet fordi om de vokser opp i et fattig land, sier Regina Guthold i WHO.WHO mener at barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minst én time daglig, fem dager uka, i tillegg til det de måtte ha av gym på skolen.Bare 25 prosent av guttene og 15 prosent av jentene får så mye mosjon, med de helsemessige følger dette kan få for den oppvoksende slekt.Hver fjerde gutt og nærmere 30 prosent av jentene havner i kategorien «stillesittende», viser undersøkelsen.Lite aktive jenterJentene er mindre aktive enn guttene i samtlige land som er med i undersøkelsen, med unntak av Zambia der guttene er minst fysisk aktive.Aller minst tid i sofaen tilbringer gutter i Uruguay, der 42 prosent oppfyller WHOs krav til fysisk aktivitet, mens bare 8 prosent av guttene i Zambia får nok mosjon.Indiske jenter er mest aktive, og 37 prosent av dem får nok mosjon. Jenter i Egypt havner i motsatt ende av statistikken, ettersom bare 4 prosent av dem er i tilstrekkelig fysisk aktivitet.Barn i Burma kommer aller best ut på WHO-undersøkelsen. Bare 13 prosent av guttene og 8 prosent av jentene i den asiatiske diktaturstaten sitter for mye foran skjermen.Aller dårligst ut kommer barn på St. Lucia og Caymanøyene i Det karibiske hav, der hele 58 prosent av guttene og 64 prosent av jentene er stillesittende i minst tre timer daglig.WHO-undersøkelsen har ikke gransket årsakene til mangelen på fysisk aktivitet i hvert enkelt land, men Guthold tror urbanisering og tilgang på bil og TV er sterkt medvirkende faktorer.Skolene kan spille en viktig rolle og lære barna viktigheten av å være i fysisk aktivitet, mener hun.Sykkelstier, fotgjengeroverganger og andre tiltak som kan bidra til at flere går og sykler til og fra skolen, kan også være positive bidrag, mener Guthold.- Selv om spørreskjemaene gir begrenset informasjon, tror jeg at vi med rimelig sikkerhet kan fastslå at vi står overfor et enormt globalt problem med manglende fysisk aktivitet blant barn. Det bør vi gjøre noe med, sier Guthold. (©NTB)