<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Knut Anton Mork får regjeringsoppdrag

Knut Anton Mork, Harald Magnus Andreassen, Harald Espedal og Sigbjørn Johnsen er blant medlemmene i nytt utvalg satt ned av regjeringen.

  Publisert 8. jan. 2016 kl. 12.22
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 233 ord

  Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget vil ledes av seniorøkonom og professor II, Knut Anton Mork.Siktemålet med investeringene i SPU er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå. Fondets investeringsstrategi er blitt utviklet over tid på bakgrunn av grundige, faglige vurderinger og analyser.Siden det første kapitalinnskuddet i 1996 har SPU vokst betydelig. Fondets størrelse tilsvarer nå mer enn to og en halv ganger størrelsen på BNP for fastlandsøkonomien.- Valget av aksjeandel er den beslutningen som har størst betydning for forventet avkastning og risiko på lang sikt i fondet. Utvalget har fått en sammensetning av personer med bred innsikt i finans og samfunnsøkonomi og forståelse av fondets rolle i norsk økonomi og politikk, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.Utvalget skal levere sin rapport innen 15. oktober 2016.Regjeringen tar sikte på å behandle spørsmålet om aksjeandelen i SPU i fondsmeldingen som legges frem for Stortinget våren 2017.Sammensetning av utvalget:  

  • Seniorøkonom og professor II Knut Anton Mork (utvalgsleder), OsloSeniorøkonom og professor II Knut Anton Mork (utvalgsleder), Oslo
  • Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, OsloSjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Oslo
  • Professor Hilde C. Bjørnland, BærumProfessor Hilde C. Bjørnland, Bærum
  • Investor Harald Espedal, StavangerInvestor Harald Espedal, Stavanger
  • Direktør Kristin Halvorsen, OsloDirektør Kristin Halvorsen, Oslo
  • Førsteamanuensis Espen Henriksen, OsloFørsteamanuensis Espen Henriksen, Oslo
  • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, RingsakerFylkesmann Sigbjørn Johnsen, Ringsaker
  • Konserndirektør Kari Olrud Moen, OsloKonserndirektør Kari Olrud Moen, Oslo
  • Professor Karin Thorburn, BergenProfessor Karin Thorburn, Bergen