<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Asylnedgangens tapere

I dag er inntektene i Norlandias asylmottak 15 prosent av hva det var under flyktningekrisen, tolketjenesten går med store tap og 1.200 ansatte er sagt opp.

  Publisert 18. feb. 2020 kl. 20.55
  Oppdatert 14. juni 2023 klokken 08.32
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 952 ord
  GENERERT TUNGE TAP: Tolking-segmentet har vært blytungt for Norlandia Health & Care Group-eiere Roger (t.h.) og Kristian Adolfsen.  Foto: Eivind Yggeseth

  Norlandia Health & Care Group var en av de største tilbyderne av tjenester da asylbølgen veltet inn over russergrensen i Kirkenes i 2015. I dag er situasjonen en helt annen, både i Norge og andre land.

  «Inntektsnivået er i dag bare 15 prosent av hva det var i 2016 og 1.200 ansatte er blitt sagt opp», skriver styret i rapporten for 2019.

  Selskapet eies av brødrene Kristian og Roger Adolfsen.

  Likevel skriver selskapet at de ønsker å være posisjonert hvis og når makroomgivelsene blir bedre.

  – Hva mener dere med det?

  – Behovet i et globalt perspektiv er større enn noen gang hva gjelder antallet mennesker drevet på flukt. Vi forventer at Europa vil måtte ta enda større del i å løse en prekær situasjon for veldig mange millioner mennesker, og at denne hjelpen vil fordeles mellom de ulike landene i Europa, også Norge. I tillegg er vi allerede tilstede i Tyskland, sier adm. direktør i Norlandia Health & Care Group, Yngvar Tov Herbjørnssønn, til Finansavisen.

  Vi ønsker å være posisjonert hvis og når makroomgivelsene blir bedre
  Styret om asylmottaksmarkedet

  Tunge tolketap

  Selskapet tilbød tolketjenester i stor stil, disse er nå så godt som nedlagt.

  «Tolking-segmentet har generert tunge tap i 2019, og vårt fokus har vært å nedskalere vår virksomhet og kutte kostnader. I løpet av 2019 la vi ned i Sverige og i Bergen, og har nå bare en begrenset virksomhet i Oslo og Stavanger», skriver styret.

  ASYLSØKERFLOM: Asylsøkere på sykkel på vei over grensen mellom Norge og Russland i 2015. Nå venter Norlandia på at makroomgivelsene skal bedres. Foto: ntb scanpix

  – Planene fremover er å ta vare på vår mangeårige kompetanse, men selvsagt fortsette å justere ut fra de oppdragene vi får, sier Herbjørnsson.

  Innen integrasjonstjenester-segmentet var inntektene i fjor 310 millioner, mens underskuddet før renter og skatt ble 33,4 millioner. Året før var tapet på nær 16 millioner.

  – Underfinansierte private barnehager

  Den største virksomheten er barnehagedrift, og mye politisk ståhei rundt private drivere til tross, Herbjørnsson forventer bedre økonomiske vilkår.

  Norlandia Health & Care Group

   
  (Mill. kr) 2019 2018
  Driftsinntekter 5.046,6 4.856,6
  Driftsresultat 160,7 172,2
  Resultat før skatt −66,1 58,4
  • Driver med barnehagedrift, utstrakte tjenester til asylmottak og integreringstjenester, barnevern og eiendomsutvikling.
  • Eies 100 prosent av brødrene Roger og Kristian Adolfsen
  • Adm. direktør er Yngvar Tov Herbjørnssønn.

  – Private barnehager er underfinansiert i kapitaltilskuddet, og det er generelt lite bevissthet på at private selskaper må ha en robust bunnlinje. Gitt at man ikke skal avvikle den private sektoren, er dette noe som må løses gjennom en endret finansieringsordning, sier Herbjørnssønn.

  Barnehagedriften omfatter totalt 374 enheter i Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland og Nederland, og er det noe det ikke er mangel på blant rødgrønne partier i Norge, er det kommunisering av barnehagedriveres inntjening. Begrepet velferdsprofitører brukes aldri så flittig og emosjonelt som når slike omtales.

  Det er generelt lite bevissthet på at private selskaper må en robust bunnlinje
  Yngvar Tov Herbjørnssønn, Norlandia Health & Care Group

  Norlandia hadde i fjor inntekter på 2,49 milliarder kroner fra barnehagedrift, en solid økning på 11 prosent fra året før. Resultatet før renter ble på 134 millioner, en oppgang på drøyt 21 millioner.

  – Knyttet til eiendomsverdier

  – Oppslagene knyttet til økonomien i barnehagesektoren er i stor grad knyttet til eiendomsverdier. Disse verdiene har steget konstant de seneste to-tre tiårene slik all eiendom har. For øvrig klart korrelert med at renten konstant har sunket til et nivå nå hvor den i alle fall ikke skal videre ned. Dette er med andre ord noe som ikke gjentar seg, sier Herbjørnssønn.

  – Driftsøkonomien har frem til 2017 vært på et bærekraftig nivå. Etter dette har det blitt introdusert høyere krav og normeringer som pedagog- og bemanningsnorm. I tillegg er det nå fra departementet foreslått endringer som medfører høyere finansieringskostnader, store administrative byrder på kontroll uten at hele finansieringsordning gjennomgås. Dette går ikke i hop, slik at enten må man ta konsekvensen av en sektor som ikke vil klare seg, eller så må man gjøre tilpasninger eller endringer. Vi tror på det siste ut fra at vi og våre dyktige kolleger og konkurrenter – ideelle som kommersielle – har levert veldig gode barnehager i flere tiår og har ambisjon og ønske om å fortsette med det.

  Adolfsen-brødrene solgte for øvrig barnehageeiendommer for 2,7 milliarder i høst da Pioneer Property Group solgte 170 eiendommer i Norge, Sverige og Finland, i all hovedsak barnehage til det australske pensjonsfondet Whitehelm Capital.

  Måtte gi fra seg sykehjem

  Også privat sykehjemsdrift er av rødgrønne definert som velferdsprofittering, og i fjor ble Ullern sykehjem i Oslo, som var driftet av Norlandia, overtatt av kommunen.

  – Vi tror at enten må kommunene ta alle aktører med evne og vilje med og skape god eldreomsorg og tilstrekkelig kapasitet over det ganske land, eller så vil vi se en utvikling av helprivate tilbud i stor skala. Det vil skape en todelt eldreomsorg. I dag virker det som om ideologi og polarisert politisk klima overskygger ønsket om å stille opp med gode tjenester til alle eldre som har behov for det, sier Herbjørnssønn.

  Store eiendomsgevinster

  Et lyspunkt er eiendomsvirksomheten med et pluss på 54,9 millioner etter salg av en eiendomsportefølje til en verdi av 184 millioner og en annen eiendom. I 2018 var resultatet før skatt og renter fra eiendom på 51,5 millioner.

  – LITE BEVISSTHET PÅ ROBUST BARNEHAGEØKONOMI: Adm. direktør i Norlandia Health & Care Group, Yngvar Tov Herbjørnssønn. Foto: Norlandia


  – Dere gjør store grep i selskapet, er det noen deler av dagens struktur dere vil helt ut av, eller ser dere på nye forretningsområder?

  – Eiendom er for oss en viktig kilde til operasjoner, innovasjon og utvikling. Vi har derfor alltid eiendomsprosjekter gående, men eier ikke disse langsiktig. Det vil derfor være aktivitet på eiendomssiden også i 2020 slik det har vært de siste fire årene, sier Herbjørnssønn.

  – Nå er vårt fokus å konsolidere mye vekst som vi har hatt de seneste årene – særlig internasjonalt, samt fokusere driften innen våre kjernekompetanser, sier han.