<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Riksrevisjonen mener regjeringens samordning for å nå Norges klimamål er kritikkverdig

Regjeringens samordning for å nå Norges klimamål er for svak, og det er kritikkverdig, mener Riksrevisjonen.

Publisert 11. juni
Oppdatert 11. juni
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 95 ord
KRITIKKVERDIG: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Riksrevisjonen

– Klimaendringene krever en omfattende omstilling på mange områder. Da er det avgjørende at departementene samarbeider, at arbeidet koordineres seg og at det er tydelig hva de enkelte departementene skal bidra med. Vår undersøkelse viser at denne samordningen er for svak. Det øker risikoen for at Norge ikke når klimamålene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Klimaproblemene har vært kjent i en årrekke, og Norge står foran en omfattende samfunnsomstilling. Det er kritikkverdig at de ansvarlige departementene ikke har etablert en styring og samordning som er tilpasset en av vår tids største sektorovergripende samfunnsutfordringer, slår Riksrevisjonen fast.