<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Myndighetene åpner 16 stengte lakseelver – strammer inn i Varanger

I Sør-Norge åpner begrenset laksefiske i 16 av 33 stengte elver, og to av seks stengte sjøområder. I nord strammes laksefisket inn i Varangerfjorden.

Publisert 9. juli
Oppdatert 9. juli
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 241 ord
ÅPNER: Myndighetene åpner 16 stengte lakseelver – strammer inn i Varanger Foto: NTB

Saken oppdateres

Miljødirektoratet har nå konkludert om sommerens videre laksefiske i elver og sjøområder, på bakgrunn av en ny vurdering Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort av innsig, oppvandring og fangst av laks hittil i sesongen. Oppsummeringen viser at innsiget av mellomstor og stor laks er foruroligende svakt sør for Nordland. Mellomstor og stor laks er spesielt viktige fordi en stor andel av dem er hunnlaks, som har mye egg og produserer mange lakseunger. Det er heller ingen ting som tyder på at det har kommet uvanlig mye slik laks sent i sesongen, skriver Miljødirektoratet i en melding.

16 av de 33 elvene Miljødirektoratet stengte for laksefiske fra Trøndelag og sørover 23. juni, fra midnatt natt til torsdag 11. juli åpnes for et svært begrenset fiske under strenge betingelser.

–  I noen av elvene vi stengte 23. juni tyder beregningene på at det allerede da var fisket mer laks enn elvene tåler. Hadde vi ventet med stengingen ville flere elver vært i samme situasjon, mens andre hadde hatt betydelig dårligere grunnlag for fiske ut sesongen, sier leder for fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Raoul Bierach.

Strammer inn i Varanger

Etter flere år med svakt lakseinnsig ser det i Varangerfjorden i Øst-Finnmark foreløpig ut til å bli enda færre laks enn tidligere. Sjølaksefisket tar mer enn 70 prosent av fangstene i denne regionen, og har ikke blitt innskrenket i samme periode. Laksefisket i sjø i Varangerfjorden reduseres derfor fra fire til to dager i de resterende to ukene av årets sesong.