<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Grunnlag for stigende rater

Lavere vekst i Kina og fokus på klimagassutslipp har skapt usikkerhet rundt etterspørselen i tørrlastmarkedet. Lengre transportavstander og lav ordrebok legger imidlertid grunnlaget for stigende rater de neste par årene.

Publisert 1. juli
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 687 ord
Golden Ocean: Artikkelforfatteren har en kjøpsanbefaling på det ledende tørrlastrederiet.  Foto: pictureperfect.studio.com

Gjestekommentar: Axel Styrman, analysesjef, Norge og shippingansvarlig, Kepler Cheuvreux

Jernmalmvolumene – som utgjør knappe 30 prosent av tørrlastvolumene, og som primært fraktes i Capesize-tonnasje – økte drøyt fem prosent i fjor, omtrent en dobling i forhold til gjennomsnittlig årlig veksttakt de siste ti årene. Volumutviklingen er nær knyttet til økonomisk aktivitet i Kina, som har en andel på tre fjerdedeler av sjøverts import av jernmalm. Den positive utviklingen har fortsatt i år med en vekst på mer enn seks prosent, drevet av en importvekst på syv prosent til Kina.

Axel Styrman, Kepler Cheuvreux Foto: Iván Kverme

Utviklingen synes overraskende ettersom eiendomssektoren i Kina, som står for noe under en tredjedel av ståletterspørselen i landet, har vært under betydelig press de siste årene. Kinesisk bilproduksjon økte imidlertid med litt over elleve prosent i fjor, og selv om veksttakten faller, har økningen vært mer enn åtte prosent i år. Ståletterspørselen øker også i andre sektorer, for eksempel innen infrastruktur knyttet til vannkraft og byutvikling, og i forbindelse med produksjon av solcellepaneler og annen grønn industri.

En hoveddriver bak Kinas økte jernmalmimport har imidlertid vært en betydelig økning i ståleksporten, som var opp litt under 40 prosent i fjor, og opp omtrent 25 prosent hittil i år, primært som en konsekvens av høyere økonomisk vekst i andre asiatiske land, Afrika, Midtøsten og EU (inkl. UK).

Brasil – som har en markedsandel på knapt en fjerdedel av jernmalmeksporten – økte eksporten med ni prosent i fjor, og har økt eksporten med 14 prosent hittil i år. Landet har tatt markedsandeler fra Australia, som har en markedsandel på litt under 60 prosent, men ingen vekst. Ettersom avstanden fra Brasil til Kina er rundt tre ganger avstanden fra Australia til Kina, er dette av stor betydning for etterspørselen etter Capesize-tonnasje, og derved for tørrlastmarkedet.

Kilde: Clarkson, Kepler Cheuvreux

Kina og India er nøkkelspillere i kullsegmentet

Kullvolumene – som utgjør omtrent en fjerdedel av tørrlastvolumene, og som primært transporteres i Panamax- og Capesize-tonnasje – økte syv prosent i fjor, og har økt rundt en og en halv prosent hittil i år, sammenlignet med en årlig vekst på en drøy prosent i gjennomsnitt de siste ti årene.

Høy importvekst fra Kina – som mottar litt mer enn ett av fire tonn som fraktes sjøverts – er en hoveddriver også her. Gunstig pris sammenlignet med alternativene, økt behov for energisikkerhet og høyere stålproduksjon er bakgrunnen for en økning på godt over 50 prosent i fjor, mens importveksten i år ligger litt under 13 prosent.

India, som øker andelen kullbaserte kraftverk, og som har en markedsandel på en knapp femtedel, økte importen med fire og en halv prosent i fjor, og har økt importen med litt under syv prosent hittil i år.

Høy vekst i kornsegmentet

Kornvolumene (inkl. soyabønner) utgjør litt under ti prosent av tørrlastvolumene, men tonn-mil justert er volumene viktigere, ettersom de store produsentene er på det amerikanske kontinentet og i Europa (inkl. Russland), mens det bor flest mennesker i Asia.

De siste ti årene har volumveksten vært i gjennomsnitt litt under fire prosent pr. år, mens økningen hittil i år har vært solide åtte prosent. De siste årene har fallet i Ukrainas eksport påvirket markedet negativt. Dette er nå i ferd med å bli gjeninnhentet. Med en markedsandel på litt mindre enn en tredjedel er Kina igjen en sentral aktør på etterspørselssiden for tørrlastskip som frakter korn, primært Panamax-tonnasje og mindre.

Andre tørrlastvolumer, som utgjør knappe 60 prosent av de globale volumene, fraktes primært i Supramax-tonnasje og mindre skip, og har økt med drøyt en og en halv prosent årlig i gjennomsnitt de siste ti årene.

Kilde: Clarkson, Kepler Cheuvreux

Lav ordrebok

Ordreboken innen tørrlast, dvs. skip under bygging i forhold til eksisterende flåte, er litt over ni prosent, hvilket er lavt i historisk sammenheng. Som følge av at skipsverftene er utsolgt frem til et stykke ut i 2027, forventer vi en flåtevekst på rundt to prosent pr. år de neste årene. Til sammenligning forventer vi en etterspørselsvekst på tre prosent pr. år. Som konsekvens forventer vi stigende utnyttelsesgrad, og høyere rater de neste årene.

Kilde: Clarkson, Kepler Cheuvreux

Golden Ocean

Vi anbefaler investorer å kjøpe Golden Ocean, et ledende tørrlastrederi med lave breakeven-nivåer, høy utbyttekapasitet, og som omsettes til rabatt i forhold til verdijustert egenkapital.