<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
eidsiva energi
Eidsiva kjøper opp varmeselskap
Det rapporteres mandag ettermiddag at Eidsiva har kjøpt opp varmeselskapet Mistberget Biovarme.
Eidsiva Energi økte inntektene
Eidsiva gir seg med sluttbrukervirksomhet for strøm
Kvitter seg med samtlige aksjer i Innenlandskraft.
Resultatnedgang for Eidsivakonsernet
Sammenslåing med Hafslund har krevd mye tid og ressurser.
Ønsker seg bare halve Moelven
Selv om Glommen Mjøsen Skog må legge inn et pliktig bud på alle aksjene i Moelven Industrier, ønsker skogeierne ikke å eie noe særlig mer enn 50 prosent.
Har gjort grønne dealer for 120 milliarder i år
Godt hjulpet av en gigantisk kraftfusjon ble 2019 et rekordsterkt «fornybart» år for corporate-teamet til SpareBank 1 Markets.
Nytt selskap blir storeier i Moelven
Eidsiva Energi selger seg ut av Moelven Industrier. Felleskjøpets andel i treindustrikonsernet går inn i et nytt selskap landbrukssamvirket etablerer sammen med Viken Skog og AT Skog.