<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
formuesskatt
Disse boligene får doblet formuesskatt på to år
Mange boligeiere risikerer å måtte betale langt mer i formuesskatt for årene 2022 og 2023 enn for 2021. Men skatten kan være basert på et helt feil tall. 
Formuesskatt og Berlinmur
Den pågående diskusjonen om formuesskatt, utbytteskatt og «utflyttingsskatt» i Norge synes å ha enkelte likhetstrekk med østtysk politikk, mener advokat Johan S. Seland.
Tull om formuesskatt
Investorkjendiser kuttet skatten med millioner
Aksel Lund Svindal gjorde det. Jan Haudemann-Andersen gjorde det. Og Runar Vatne gjorde det til de grader. Blant mange andre sparte de millioner i formuesskatt bare med et pennestrøk.
De vil stjele fra boligen
Vil øke skatten med 35 milliarder
Skatteutvalgets massive endringsforslag gir uendret samlet skatt på kort sikt. Etter innfasingen ventes imidlertid provenyet å nå 35 milliarder kroner.
Torvik: Fullt mulig å klippe og lime
– Alt vi gjør er skalerbart, sier Skatteutvalgets Ragnar Torvik, og mener at politikerne kan velge de bitene de liker fra forslagene.