<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
hydrogen
Norsk-tysk energipartnerskap under energiomstillingen
Høye gassleveranser gjorde at Norge i 2022 for første gang var blant Tysklands 10 største leverandørland. Dette understreker Norges pålitelighet som partner til forbundsrepublikken under energikrisen. De økte gassleveransene gjorde også Tyskland til Norges største eksportmarked. Det blir nå viktig å arbeide for å gjenskape denne suksessen innenfor fornybar energi.
2 milliarder kroner øremerket hydrogen står ubrukt
Å få skip over på hydrogen er viktig for å få ned klimautslippene. Men milliardstøtte til satsingen blir stående ubrukt. Trist, mener olje- og energiministeren.
Hydrogenselskap har kun penger ut 2023
Styret i Hyon vil utforske strategiske alternativer for selskapet.
Planlegger gigantinvestering i Ålesund
Norwegian Hydrogen ønsker å bygge et hydrogenanlegg på 270 megawatt i Ålesund. Anlegget vil kreve investeringer på «flere milliarder kroner».
Nel-konkurrent fikk storkontrakt i Polen
Norske Hystar skal levere elektrolysører med en kapasitet på 5 megawatt til Polen. – Det er ikke mange anlegg i verden som er så store, sier Hystar-sjef Fredrik R. Mowill.
– Denne avtalen har milliardpotensial
Norwegian Hydrogen har inngått samarbeidsavtale med den tyske lastebilprodusenten Quantron. – Denne avtalen har milliardpotensial, sier adm. direktør Jens Berge. 
NEL avlyser emisjon
Hydrogenselskapet NEL børsmelder fredag at de avlyser en varslet reparasjonsemisjon.