<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
kommuner
Kommunene bedt om å bosette 35.000 flyktninger
Regjeringen har bedt norske kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i 2022. Kommunene spiller en nøkkelrolle, sier IMDi.
Småkommunene gruses i Kommune-NM
Større, sentrale kommuner klarer seg godt. De fem svakeste kommunene ligger i Troms og Finnmark.
Tar hele kommuner over på skyen
Fengsler, barnehager, sykehus og opptil flere tusen ansatte. Skyspesialistene i Innofactor satser på å flytte hele kommuner sikkert over på skyen.
Utbyggere kan få besparelser i hundremillionersklassen
ESA har avklart at det ikke er ulovlig statsstøtte om utbygger får tilbakebetalt moms på infrastrukturtiltak som veier, vann- og avløpsanlegg. 
EØS-tilsyn godkjenner norsk ordning for kommunal bedriftsstøtte
EØS-tilsynet Esa har godkjent en norsk ordning som gir kommunene muligheten til å støtte lokale bedrifter som lider på grunn av koronapandemien.
Mustad Eiendom slipper å betale ekstra eiendomsskatt
Kommunen økte eiendomsskattegrunnlaget med 30 millioner kroner da CC Vest-eier Mustad Eiendom klagde på skatten. Nå har selskapet vunnet frem i Oslo tingrett. 
Gir 7,3 milliarder ekstra i coronahjelp
Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære coronautgifter i første halvår.