<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
krf
KrF vil fjerne formuesskatt på arbeidende kapital
Kristelig Folkeparti vedtok søndag at partiet skal gå inn for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for norske bedriftseiere.
Et enstemmig landsstyre i KrF har vedtatt å legge oljefeltet Wisting bort
Under landsstyremøtet 11.–12. november ble det klart at KrF vil legge bort oljefeltet Wisting.
MDG beskylder partier som vil stanse strømeksport for strømnasjonalisme
MDG-nestleder Arild Hermstad sier til VG at en eventuell stans i norsk strømeksport vil være usolidarisk mot et Europa i krise.
Stortingsflertallet sa nei til å begrense strømeksporten
To forslag om å begrense strømeksporten når det er lite vann i magasinene, er nedstemt på Stortinget.
KrF vil innføre makspris på strøm og forlenge strømstøtteordningen ut juni
Regjeringens strømstøtteordning går ut i slutten av mars. KrF foreslår å forlenge ordningen, i tillegg ønsker de en makspris på 50 øre per kilowattime.
Gnålingen over strømprisen
KrF-politiker betaler tilbake 155.000 i etterlønn
Stortinget har i november fått tilbake 155.000 kroner i etterlønn fra Rigmor Andersen Eide i KrF etter manglende rapportering av inntekt.