<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
miles
Økt leveransekraft er det største hinderet
Manglende leveransekraft er et stort problem i bedrifter uten teknisk kompetanse i toppledelsen, skriver Geir Wavik.
Tre spørsmål til topplederen
Det bør være en tankevekker når vi vet at de fleste dataangrep rettes mot ansatte, skriver Anne Heie i Miles.
Skydrift styrker innovasjonsevnen
Kostnadsbesparing trekkes frem som den store fordelen når IT-løsningene driftes i skyen. Det er kortsiktig tenkning, skriver Sveinung Dalatun.
AI må ikke bli et innovasjonsteater
I dagens marked er det ikke godt nok å ta forretningsbeslutninger basert på magefølelse eller at de ansatte gjør manuelle repetitive oppgaver, skriver Geir Wavik.
Fremtiden bygges av sikker software
Vi trenger et spesifikt kompetanseløft rundt sikkerhet innen programvareutvikling, skriver Nick Murison.
Behov for modige nyskapingsteam
Endring er en nødvendighet for å overleve, særlig under coronakrisen, ifølge Geir Stene.
Hvordan komme bedre ut på den andre siden?
Byråkratiske systemer må og kan forenkles. Vi vet at vi kan tilby varer og tjenester digitalt. Her ligger et stort potensial for nytenkning, skriver Geir Stene i Miles.