<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
nabokrangel
Enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg
Fra 1. mai 2021 er det gjort forskriftsendringer som medfører vesentlig endring av reglene om søknadsplikt ved oppføring av bebyggelse på egen eiendom.
Boligeier tapte mot Thon-selskap
Han kjøpte en leilighet og trodde han skulle få sol og slippe innsyn. Da nabobygget til Olav Thon ødela, krevde han 3,5 millioner i erstatning. Det fikk han ikke.
Hijabdom etter boligkjøp blir stående
Oslo tingrett slo fast at kjøperne ikke hadde krav på 300.000 kroner i erstatning, selv om kvinnen "måtte bære hijab hjemme" på grunn av naboens nye vinduer. Dommen ankes ikke.
En eiendom med servitutt gir høy risiko for konflikt
Servitutter om veirett, byggeforbud, båtpass og parkering fører ofte til nabokrangler og rettssaker. 
Espen Fasting: Tre utbygginger ble til tre nabokriger.
Bygg er blitt for store, parkeringsplasser for små, trær er revet ulovlig og naboer som klager er blitt truet på mail. Dette er historier om utbygger Espen Fasting.
Krangler med naboen for 30 millioner i året
Nye tall viser at naboer krangler så busta fyker. Coronakrisen kan føre til ytterligere spenninger.
90 naboer i Holmenkollen kranglet om utsikten
Hele 90 naboer i Holmenkollen kranglet om en grønn vegg av trær som hindret utsikt til byen og fjorden. Borgarting lagmannsrett lar trærne stå, og nå er dommen rettskraftig.