<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
personvern
– Tesla forteller ikke hele historien
Tyske forbrukermyndigheter hevder databeskyttelsen i Teslas overvåkningskameraer har «massive mangler», og at elbilprodusentens klimabudskap er villedende.
Med forbrukervern og sanksjoner skal e-handel bygges
Styrket forbrukervern og EØS-avtalen betyr at nye regulatoriske krav fosser inn i landet. I tidevannsbølgen av lovgivning er Moderniseringsdirektivet blitt viet overraskende lite oppmerksomhet, skriver Nicolai Halbo og Emile Schjønsby-Nolet i Simonsen Vogt Wiig.
Fikk kjempebot etter ulovlig innsamling av ansiktsbilder
Clearview AI har fått en bot på over 90 millioner kroner etter ulovlig innsamling av ansiktsbilder av britiske innbyggere. I Norge har Datatilsynet åpnet sak mot Kripos for bruk av tjenesten. 
Politisamarbeid truer personvernet
Med Prüm II vil EU-kommisjonen utvide politiets adgang til å dele personopplysninger over landegrensene. Det truer personvernet, skriver advokatfullmektig Thale C. Gautier Gjersbakk i Bull & Co.
Kan «retten til å bli glemt» begrense ytringsfriheten?
En nylig avsagt dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen resulterte i erstatningsansvar for en tidligere redaktør i en nettavis. Domstolen konkluderte med at redaktøren hadde hatt en plikt til å avindeksere en artikkel etter forespørsel fra en av de omtalte. Dommen utvider den eksisterende «retten til å bli glemt» gjennom avindeksering i søkemotorer.
Er vi ferdig med Schrems nå?
På tross av Schrems II-avgjørelsen er det ikke gitt at man slipper unna omfattende personvernvurderinger ved bruk av skytjenester og lignende løsninger, skriver Malin Tønseth og Sarah Renså Skogesal.
Alle styremedlemmer – skjerp dere
En tysk dom skjerper det individuelle ansvaret til styremedlemmer og daglig ledere for overholdelse av GDPR, skriver advokat Kristin Haram Førde.