<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ppi
Produsentprisene i USA lavere enn ventet
Produsentprisene i USA var lavere enn ventet, og færre amerikanere enn ventet søkte om ledighetstrygd.
Skuffende inflasjonstall skaper frykt
Også USAs produsentprisindeks steg overraskende mye i januar, og nå tror investorene at Feds rentehevinger blir større enn tidligere antatt.
Oppsving i produsentpriser i USA
Produsentprisene stiger igjen på månedsbasis i USA. På årsbasis avtar imidlertid prisveksten.
Børsjubel over nye inflasjonstall
Overraskende deflasjon i USA bidro til lavere renter og børsoppgang onsdag. Også United Airlines og ASMIs kvartalsrapporter skapte optimisme.
USAs produsentpriser svakere enn ventet
Produsentprisene i USA falt mer enn ventet.
Produsentprisene i eurosonen falt i november
Inflasjonstall skaper usikkerhet
Investorenes optimisme rundt Kinas gjenåpning ble fredag dempet av overraskende høy produsentprisvekst i USA. ABN Amro-kursen steg likevel 6 prosent.