<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vi bør dele mer på hytteluksusen

Hytteutbygging fører til alvorlige naturødeleggelser. Vi kan ikke fortsette å bygge hytter slik som nå, skriver Kristian Ellertsen i deleie-selskapet &Hamlet.

  Publisert 17. jan. 2024 kl. 14.08
  Oppdatert 17. jan. 2024 klokken 14.52
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 375 ord
  FLERE OM ÉN HYTTE? Istedenfor å innføre forbud mot hytteutbygging, bør kommunene legge til rette for at hyttene som skal bygges er forbeholdt deleierskap, skriver lederen for deleierskapskonseptet &Hamlet. Her fra Rauland. Illustrasjonsfoto: Andreas Klemsdal

  Debattinnlegg: Kristian Ellertsen, gründer og daglig leder i Askeladden-selskapet &Hamlet

  lederplass forrige uke ga Trygve Hegnar uttrykk for at regjeringen ikke bør innføre flere reguleringer for kommunene i forbindelse med nedbygging av natur. Utspillet kom etter at NRK nylig presenterte en oversikt over omfanget og hastigheten i nedbyggingen av norsk natur. Oversikten viser at nordmenn tar seg til rette på fjellet, ved sjøen og i skogen for å bygge industrianlegg, veier, hus og sist men ikke minst: hytter.

  Kristian Ellertsen. Foto: &Hamlet

  Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har Norge fått 100.000 nye hytter siden årtusenskiftet. Nylig uttalte Norsk institutt for naturforskning at det er satt av områder tilsvarende 200.000 fotballbaner til fremtidig hytteutbygging.

  Staten har mulighet til å sette ned foten og stoppe planene, men benytter sjelden sjansen. Det er kommunene som beslutter omfanget og takten i hytteutbyggingen.

  Regnestykket er ofte enkelt. Snekkere, elektrikere og byggevarekjedene blir sysselsatt. Når hyttene står ferdig får kommunen inntekter gjennom skatter, avgifter, samt stimulering av lokalt næringsliv i form av varer og tjenester som hytteeierne trenger.

  Når folk vil ha hytter og det er behov for å skape næringsliv i distriktene, er det lett å forstå at kommunene gjennomfører utbyggingspolitikken.

  Flere har tatt til orde for å stoppe fremtidig hytteutbygging. Det vil spare natur, men hjelper ikke alle de som drømmer om en hytte.

  Tall fra Prognosesenteret viser at norske hytter i gjennomsnitt står ubrukt 300 dager i året. Dersom denne kapasiteten blir bedre utnyttet, vil det redusere behovet for å bygge ned naturen.

  Hvorfor deler vi ikke på hytteluksusen? Fordi vi ikke har lyst. Mange eksisterende hytter er primitive og intime, fulle av minner og personlig preg. De egner seg ikke for å være deleid, og eierne har lagt følelsesmessig beslag på dem. Det er lett å respektere.

  Men dette gjelder ikke hyttene som skal bygges i fremtiden. Istedenfor å innføre forbud mot hytteutbygging, bør kommunene legge til rette for at hyttene som skal bygges er forbeholdt deleierskap – for eksempel gjennom krav i reguleringsplanen om minimum antall eiere.

  Slik kan man være enig med naturforkjemperne at vi må tenke nytt, samtidig som man kan være enig med Hegnar at vi ikke kan stoppe hytteutbygging.

  Kristian Ellertsen

  Gründer og daglig leder i &Hamlet

  (&Hamlet tilrettelegger deleie-hytter. Red.)