<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Energiselskaper vurderer å slås sammen

Sogn og Fjordane Holding og Eviny skal utrede grunnlaget for en fremtidig eierstruktur i SFE.

Publisert 17. juni
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 261 ord
KAN BLI SLÅTT SAMMEN MED SFE:  Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny og SFG ser på mulighetene for den fremtidige eierstrukturen til SFE Foto: Andreas Drange Jensen

Det neste tiåret vil være avgjørende for energiomstillingen og den grønne industriveksten på Vestlandet. Energiselskapene vil spille en avgjørende rolle for regional utvikling. Nå skal Sogn og Fjordane Holding (SF Holding) og Eviny se på ulike alternativer for eierstrukturen i SFE.

Derfor har styret i Sogn og Fjordane Holding og i Eviny sagt ja til å utrede grunnlaget for hvordan selskaper best mulig kan møte fremtidens behov for kraft og nett på Vestlandet. Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal delta i utredningen for å ivareta selskapets interesser. 

Tre ulike alternativer

Eviny og SF Holding har signert en intensjonsavtale der de sammen med SFE skal se på tre ulike alternativer: Slå sammen selskapene, fortsette eierstrukturen som i dag, eller at Eviny ikke lenger er aksjonær i SFE.

– Vestlandet står midt i et avgjørende tiår der vi skal omstille Norges viktigste eksportregion. I denne omstillingen vil behovet for tilgang til mer fornybar energi, bedre distribusjon av kraften, og utvikling av ny teknologi gjøre at vi kan utnytte eksisterende kraft og nett bedre. En viktig del av dette er å se på hvordan SFE best mulig kan levere på dette viktige samfunnsoppdraget, sier styreleder Jenny Følling i SF Holding.

– Vi i Eviny er opptatt av hvordan vi som region best møter de muligheter og utfordringer som ligger foran oss. Vi står i en brytningstid. Det er avgjørende å se på hva som er best for vår region for å gjennomføre de mest lovende prosjektene raskere, og dermed sikre ny og effektiv energi både for lokalsamfunn og for Vestlandet som helhet, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.