<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Inflasjonstall i fokus fredag

Eurosonens kjerneinflasjon var rekordhøy i mars, men fredag valgte investorene å fokusere på mer oppløftende tall fra USA.

Publisert 31. mars 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 311 ord
PRISVEKSTEN AVTAR: Feds favorittindikator for USAs kjerneinflasjon sank i februar til det laveste nivået siden oktober 2021. Foto: Bloomberg

Feds favorittindikator for USAs månedlige kjerneinflasjon var 0,3 prosent i februar, mens «personal consumption expenditures», ekskludert matvarer og energi, var ventet å stige med 0,4 prosent. Også den årlige økningen på 4,6 prosent var 0,1 prosentpoeng mindre enn konsensusestimatet. Overraskelsen skapte forventninger om at sentralbanken ikke trenger å stramme inn fullt så mye som tidligere antatt. Følgelig var rentene noe ned fredag ettermiddag, mens S&P 500 la på seg 0,5 prosent og dermed nådde en seksukers topp.

I eurosonen sank den årlige konsumprisveksten med 1,6 prosentpoeng, til 6,9 prosent i mars. Den var dessuten 0,2 prosentpoeng lavere enn ventet. Kjerneinflasjonen steg derimot til rekordhøye 5,7 prosent. Markedet priser nå inn en 90 prosent sannsynlighet for at Den europeiske sentralbanken (ESB) hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. ESB ligger med andre ord an til å fortsette å stramme inn, mens Fed trolig er ferdig med sine rentehevinger for denne gang. Fredag var Euro Stoxx 600-indeksen likevel opp med rundt 0,7 prosent.

Blant enkeltaksjene var Virgin Orbit den største taperen. Aksjekursen stupte 42 prosent, etter at mangel på finansiering tvang selskapet til å stanse driften.

Virgin Orbit er et av mange bokstavelig talt høytflyvende selskaper som gikk på børs og finansierte seg i en periode da kapital var «gratis» som følge av enorm pengepolitisk stimulans. Konsernet, som sendte små satelitter i bane rundt jorden, hadde i desember 2021 en børsverdi på 3,7 milliarder dollar. Fredag ettermiddag var tallet 66 millioner dollar.

Også en del banker sliter, og en indeks for Nasdaq-noterte regionale bankaksjer er ned med nesten 4 prosent på en uke. Et problem er at mange mindre aktører fremdeles opplever store uttak av innskudd, noe som også begrenser deres evne til gi lån. Et annet er at verdien av næringseiendom har falt mye, noe som svekker utlånsporteføljenes kredittkvalitet. I USA står en femdel av kontorlokaler tomme, og dette skaper økt risiko for at eiendomsselskaper misligholder.