<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vi trenger mer risikokapital – ikke flere kjepper i hjulene

Totalbevilgningen til Investinor og Nysnø bør økes med 900 millioner kroner, skriver Øystein E. Søreide i Abelia.

Publisert 16. juni
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 294 ord
AVGJØRENDE MED RISIKOKAPITAL: Du skal ikke måtte frykte å miste gård og grunn for å realisere drømmen om å skape noe eget, skriver Øystein Eriksen Søreide. Foto: Iván Kverme

Debattinnlegg: Øystein E. Søreide, adm. direktør i Abelia

Norge taper terreng i det internasjonale omstillingskappløpet. «Det er typisk norsk å være god», sa en gang tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap). Abelias omstillingsbarometer viser det motsatte. Når det kommer til bærekraft og digitalisering ville et mer passende sitat være «det er typisk norsk å være middels». Skal vi klare å komme oss seirende ut av den digitale og grønne omstillingen, må Norge innfri på flere punkter. Vi trenger mer spisskompetent arbeidskraft, investeringer i grønn forskning, satsing på fremtidens problemløsere, og ikke minst trenger vi mer risikokapital.

Risikokapital er helt avgjørende for at de banebrytende ideene skal få liv. Uten tilstrekkelig tilgang på tidligfasekapital, vil mange teknologidrevne vekstbedrifter mangle ressursene som trengs for å vokse.

Det er bra med konstruktiv debatt rundt virkemiddelapparatet og mandatet til Nysnø og Investinor, men det er ingen tvil om at vi trenger fond til den kritiske oppstartsfasen. Derfor vil vi i Abelia øke investeringene gjennom begge disse selskapene.

I fjor anslo Investinor et behov for 10 milliarder i risikokapital, men fra norske kilder var kun 5–6 milliarder tilgjengelig. Denne tilgangen svikter der behovet er størst; i den tidligste fasen. Til årets statsbudsjett foreslår vi at bevilgningene til både Investinor og Nysnø økes betraktelig. Totalbevilgningen bør økes med 900 millioner kroner. Det vil være en sårt trengt hjelpende hånd til oppstartsbedrifter og norske gründere. Du skal ikke måtte frykte å miste gård og grunn for å realisere drømmen om å skape noe eget.

Skal vi klare en overgang fra dagens sardinboks-økonomi som baserer seg på olje, fisk og aluminium til et større mangfold av næringer, haster det med handling. Derfor trenger vi politisk vilje til å legge til rette for mer risikokapital.

Øystein E. Søreide

Adm. direktør i Abelia