<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fra svart til gull for Sivert Høyem

Sivert Høyem økte salgsinntektene med flere millioner på et år. I løpet av gullåret 2023 snudde Høyem minus til pluss.

Publisert 9. juli
Oppdatert 10. juli
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 338 ord
SIKKERT I BANKEN: Sivert Høyem økte inntektene med 3,1 millioner i 2023. Her fra da Høyem ledet Madrugadas opptreden på Tons of Rock i 2023. Foto: NTB

2023-tallene til Madrugadas frontfigur og soloartist, Sivert Høyems, aksjeselskap, Hektor Grammofon, ble offentliggjort tirsdag. I løpet av året kunne han blant annet se at inntektene fikk seg en kraftig oppsving i 2023.

Der Høyem året før hadde salgsinntekter på 667.000 kroner, steg inntektene med tre millioner til 3,7 i 2023. De økte inntektene i tillegg til lavere driftskostnader ga en fin bunnlinje for Høyem.

Den største utgiftsposten i 2023 var lønninger, hvor én person ansatt i selskapet fikk utbetalt 1,1 millioner i lønn – en oppgang fra 880.000 i 2022. 

Posten for «periodisering knyttet til låtskrivning/produksjon» bidro til det største utgiftskuttet, hvor kostnadene ble kuttet med 600.000 i 2023. I januar i år slapp Høyem albumet On an Island.

Totalt kom kostnadene på 1,2 millioner, som ga et driftsresultat på 2,5 millioner – en solid oppgang fra minus 1,1 millioner i 2022.

Etter en skatteregning på drøyt 200.000 endte årsresultatet på 2,3 millioner kroner. Dermed kunne Høyem ta ut et utbytte på 975.000 kroner, og sette av 1,3 millioner til egenkapital.

Magre finansinntekter, feit lommebok

Forskjellen mellom Høyems finansposter og bankinnskudd tyder på at han ikke er særlig aktiv på børs.

I løpet av 2023 hadde artisten finansinntekter på magre 39.000 kroner. Det mangler imidlertid ikke på tørt krutt.

På konto kunne Høyem se det stå nesten 3,2 millioner ved fjorårets utløp. Det er en nedgang på om lag en million fra 4,3 millioner ved slutten av 2022.

Hektor Grammofon (2023) 

(I tusen kroner) 2023 2022
Inntekter 3.702 667
Driftsresultat 2.454 - 1.147
Årsresultat 2.294 - 1.147
Egenkapital 5.015 3.695

Kilde: Brønnøysundregistrene

Ellers hadde Høyem samlede eiendeler på 6,9 millioner, opp fra 4,6 millioner i 2022. I tillegg til bankinnskuddene besto eiendelene hovedsakelig av kundefordringer på 3,1 millioner.

Totalt hadde han egenkapital på 5 millioner, hvor 4,9 er opptjent egenkapital. I tillegg har han 1,9 millioner i kortsiktig gjeld, hvor over halvparten stammer fra utbyttet på 975.000. 

I sum hadde Høyem 6,9 millioner i egenkapital og gjeld, 2,3 millioner høyere enn 4,6 millioner i 2022.