Vi vil ha kronen opp igjen.


$ 10,91
€ 10,45
SEK 95,70
DKK 140,38
£ 11,68
CHF 1100,32
Yuan 150,15
Yen 7,54
Rub 18,67
Osebx 1093
Olje 86,91

Dette går ikke. Vi kan ikke ha en så svak krone.
STHLM
14.03.2023 kl 13:09 4372

Blir mye omvendt harryhandel fremover. Grisebillig med ferie og i Norge for alle med dkk, euro og usd, ja nesten for alle andre, t o m sek sterkere nå som sagt.
all4one
14.03.2023 kl 20:04 4322

Norge er en råvarenasjon og da passer det fint med en svak krone.
Det tiltrekker også utenlandsk valuta inn i norsk «industri» og risikokapital. Kinesere og russere står i kø 😉

Sett i forhold til andre europeiske valuta er den norske kronen for søppel å regne. Om vi ikke gjør som danskene og binder den mot euro kommer vi til å få en fullstendig kollaps i kursen og en skyhøy importert inflasjon.
M Miner
16.03.2023 kl 15:41 4180

Vi bør kikke på grunnen for at den norske kronen er så svak. Er det en tvil om oljens fremtid sammen med at vi produserer lite av andre eksportvarer, samtidig som en rekordstor del av befolkningen er ansatt i offentlig sektor?

Det mener jeg er en helt riktig konklusjon, men så lenge ingen regjeringer har klart å få oss ut av dette sporet du her nevner, er eneste løsningen slik jeg ser det å knytte nok opp mot en større valuta eks valutaen til vår største handelspartner som er Europa
Mr Karma
16.03.2023 kl 16:44 4140

En annen vinkling som skremmer noe er den manglende interessen for eiendom fra utenlandske investorer. Kronefallet har nesten gjort at for de så er eiendom på billigsalg. 40 % rabatt.... Likevel ingen rapportert pågang fra utlandet. Så langt jeg har fått med meg.....

Dette skal jo være verdens beste land......som nå er på billigsalg........Things that make you go hmmmmmm.

I am a foreign investor. And I would never invest in Norwegian property. The unpredictable valuation of NOK would make it impossible to estimate what would be real return in my base currency.
STHLM
16.03.2023 kl 20:18 4084

Stor risiko hyperinflasjon, kollaps har allerede begynnt.

” In economics, hyperinflation is used to describe situations where the prices of all goods and services rise uncontrollably over a defined time period. In other words, hyperinflation is extremely rapid inflation. Generally, inflation is termed hyperinflation when the rate of inflation grows at more than 50% a month.”

Blir bl a meget intressant med kommende rentemøte, må bli noe seriøst nå, er i tvil men vi ser ( og håper).

Norge er nedlagt , vi har noen såkalte landslag som løper på trebjelker rundt i snøen. Og en befolkning som løper rundt i fjellheimen og samler pinner som bikkjer

Politikere som skal redde verden ,men glemmer sin egen befolkning.

Statsbedifter som skatteflykter fra sin eier.

En grunnlov som kan brennes på bålet , den er null verdt

Hvem pokker skal ha tillit til krona?

"Hvem pokker skal ha tillit til krona?"
Når ikke landets egen befolkning har tillit til sin egen valuta, er det nok i det meste laget å forvente at andre skal ha det.
Samtidig rømmer bedriftseiere landet, så da er svaret gitt hvordan dette ender.
Løsningen på de økonomiske utfordringer er ifg Tåkefyrsten og Traktorsjoføren økte skatter til alle.


https://e24.no/naeringsliv/i/15rl6G/et-hjertesukk-om-regjeringens-skattepolitikk
Redigert 17.03.2023 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
geo01
17.03.2023 kl 22:31 3806

Svenskene er uten tvil bedre for investorer og er mere forutsigbart selv med diverse høyre venstre regjeringer.
Jeg tror denne regjeringen kanskje har skremt vekk mange og mye pga ekstraskatt til investorer og innsidere.
Ser en til Danmark og Sverige er næringsliv er det som gir vekst og penger i statskassa,mens Norsk oljeproduksjon ikke kan brukes på folket med organisk vekst innland.Olje er ikke næringsliv men en foundsbutikk ingen får benytte da Norge trenger et found i Usa som skal sikre pensjoner.
Norge har knapt penger til en Melodi Grand prix eller et ny stor investering på 100 mrd utan at skatter skyter i været.
Vi er 100% avhengige av avgifter som er enorme,og stramme statsbudsjetter som eter opo alle lønninger til helt vanlige folk.
At vi mangler arbeidskraft for de med lavtlønn under 750 000 er et varsko,elektrikeren tjener knapt 550 000 mens lærere har 600 000.
De burde tjene det dobbelte,vi trenger folk som vil ta vanlig arbeid.
Organisk vekst hangler om jønn til de med minst,de med mye kan ta lønnsfrys og statkraft sjefer og oljesjefer burde solidarisk godta lønnsfrys i 5 år.
Et eksempel på avgifter er med halv moms ville veksten organisk gi like mye penger inn til felleskapet men mye sterkere konkuransse,halv pris på øl dobbelt så mye salg,fjern bommavgift dobbbler salg på en halv avgift på diesel,Norge somler med avgiftene og inntektene skrumpes mens de heves.
Det grønne skiftet og EU kan ikke ødelegge oss lengre,vi leverer bare olje,det er ikke vi som bruker den.
Det må skje noe nytt som og gi folket kjøpekraften tilbake,verktøykassa til staten er proppfull.
Bruk overskudd oljepenger for og sikre utvikling og lønn,det grønne skiftet er ikke 5 mill mennesker i Norge som skal fikse.
geo01
17.03.2023 kl 23:52 3766

Jeg glemte og si at svt og dt er gratis.
Nrk tar 1% av skatteseddelen minst.
Hvorfor har ikke Norge gratis rikstv.
Nkr er svekket pga alle avgifter og en Venezuliansk regjering som ønsker og halvere kjøpekraft istedet for og halvere avgiftene den og tjene likt.
Når de ikke kan tyne folket lengre er devauering neste,men byrokratene ler hele veien til banken.
Dette er et politisk korstog som ikke gagner noen.Skandale og en helt fjern leder som ikke ser at folket blir robbet.
Redigert 17.03.2023 kl 23:53 Du må logge inn for å svare
Sequia
18.03.2023 kl 11:02 3618

Ønsker å holde kronen svak - ser for meg USDNOK 11-11.50 til høsten ihvertfall med en skikkelig downturn i markedet
geo01
18.03.2023 kl 22:43 3499

Med massive skatter og avgifter er det ikke vekstgrunnlag i landet.Olja er raketten men den teller ikke da den videreføres til et fond.
i Usa har de ikke mva på et produkt.
Mange stater i Usa fører oljeoverskuddet direkte til folket som får et utbytte.
Det jeg har prøvd og si for og skape vekst er halvering av alle mva og avgifter,folk får mere penger og kan tåle høyere renter,mens forbruket vil gi vekst i alle næringer og sterkere pengebruk som igjen vil gi økte inntekter til stat.
Nå er alt strupet til siste krone og gir null vekstområder og tjene penger i og vi får matkjemper som styrer alt.
Det bli som og selge en burger i timen med kjempefortjeneste,men og selge 20 billig og avgiftisere mere og tjene mere pga billige innkjøp og halv mva vil gi sterkere etterspørsel og folk kjøper 10-20 ganger mere.
Lavere skatter og avgifter vil fri til turister og vanlige folk og øke stetens inntekter organisk.Bøndene er sammen med grønn politikk en egoistisk gjeng som kun tenker på seg selv og motarbeider fri handel i Norge,farlig sport da staten støtter dem og politikken blir mindre igjen i lommeboktil mat og forbruk,hvem investerer i et sånt miljø.
Redigert 18.03.2023 kl 22:44 Du må logge inn for å svare

Virker inflasjonsfremmende
Frisvold mener det vil være bedre for norsk økonomi å knytte kronen til en stabil valuta, som også benyttes av våre viktigste handelspartnere.

https://www.nettavisen.no/okonomi/slar-alarm-om-kronen-kan-bli-en-smertefull-hestekur/s/5-95-972333

Full panikk, kronen har mer eller mindre kollapset, halvert seg i verdi på ti år...
Redigert 20.03.2023 kl 08:37 Du må logge inn for å svare

It really is astonishing that out of the three Scandinavian countries the one which is supposed to be the richest can so badly and utterly fail on providing stability. Norway starts to soon be on par with Turkey when it comes to monetary policy.

"Norway starts to soon be on par with Turkey when it comes to monetary policy"
I think that we should connect the norwegian krona to the Turkish lira, same shit different ashole.

Den onde planen er å krasje krona og innføre euro, vi skal tvinges inn . Erna vil fullføre prosjektet ,,,, med støtte av tåkefyrsten

For norske kroner erkjenner Danske Bank at utsiktene på kort sikt er verre enn i de foregående prognosene, men venter likevel styrking på litt lengre sikt. Om ett år har EURNOK gått fra 11,45 til 10,60, venter Danske Bank. Det er en langt sterkere kronekurs enn forward-prisingen, som tilsier omtrent uendret kurs fra dagens nivå.

For Norges Bank gjør den markante kronesvekkelsen, nesten 9 prosent mot euro siden nyttår, det betydelig vanskeligere å få ned inflasjonen.
https
20.03.2023 kl 20:17 3054

Forward-prisingen representerer ikke forventet fremtidig valutakurs, men er beregnet kun basert på renteforskjell i forward-perioden mellom valutaene. Hvis rentene på valutaene er omtrent like, vil forward-kursen på valutaen være omtrent som den er i spot-markedet.
STHLM
20.03.2023 kl 22:28 2977

What is the best going forward if this accelerates? Hard (impossible?) regaining confidence with the market after blowout.

USD maybe better than euro with the oil or something with the swedish krona again as earlier in history, much stronger together.
Redigert 20.03.2023 kl 22:34 Du må logge inn for å svare
geo01
20.03.2023 kl 23:04 2929

Slyngstad sier den aggresive salget av NKR Norges bank driver med må stoppes til NKR er i annet terreng.
Finanspolitikken i Norge er kun i hendene på oljefondet og veksling av overskuddet fra oljeindustrien.
Dette har jeg påpekt for lenge siden,men NB og de norske politikerne r opptatt av meningsmålinger.
Med en lavere inflasjon i Norge selv om valutaen har blitt svak er den Norske krona bedre enn det som fremstår,men salgene gir et elendig signal.
På tide og kjøpe NKR Støre o co?
Dette er bare og gi bensin på inflasjonen.
Oljefondet blir en gjeldsbyrde om dette fortsetter.
Gi folk et kort med dollar av oveskuddet som kun kan brukes i dollar og ikke kan veksles i Nkr.
Vi er jo styrtrike på papiret men vi er akkurat nå mindre lykkelige enn våre naboer,noe fælt stinker og alle vet hva,hvorfor går Norge as og staten så det griner mens folket får dritten i trynet?
geo01
21.03.2023 kl 00:03 2887

Spekulantene utnytter kronesalget NB driver med og tjener sikkert enorme summer da de vet NB veksler uansett valuta.
Dette må gjøres på en annen måte rett og slett.Her er det øverste mann i politikken som har ansvaret,og dette må statnses omgående.
NB må justere fra salg til store støttekjøp.
Dette skader i tilegg Oslo Børs da alle taper penger ved og sitte i aksjer som forvitres pga lavere og lavere Kronekurs.
Alle vil til slutt rømme NKR da politikken er kun renter og oljefound.
Nkr har aldri vært devaluert eller trykt opp i NKR for og fylle opp budsjettene som er stramme med inntekter som er lavere enn vekst siste år,men landene rundt oss har drevet store pengetrykkerier,dollar og euro.
Norge er i utgangspunktet bedre enn sveits og DKR da de leverer 100% på lønn og annet.
Innenriks har de skattet aksjonører tøft,laksefolket driter jeg i da de kan betale grunnrente,men ikke så mye.
Avgiftene dreper alle fortsatt,og skattene burde senkes betraktelig,vi trenger et mere skifte med organisk vekst innad i landet dette vil øke omsetningen innenlands.
Nå er det så mange politikere som hyler og skriker uten og se at vi forviller oss vekk med dårlige budsjetter uten håp.
Bompenger og moms på strøm og bensin må bort,da vil inflasjonen stoppe mye,vi importeter alle prisene fra utlandet men regjeringen ser på at eksporten fordyres,mva og avgifter er faste.
Folket skal ikke betale for dårlig politikk.
monitor1
21.03.2023 kl 00:19 2901

https://www.nettavisen.no/okonomi/vil-ha-fartsboter-pa-flere-hundre-tusen-ufattelig/s/5-95-980814
Enda et nytt fascistisk forslag. Denne gangen fra venstresiden. 1,5 månedslønn for en forseelse! Gjennomsnittsprisen i høykostnadsland Nederland er 65 euro. Litt over 2000 kroner om du kjører 25 km. for fort. Prikkbelastning og differensiering er grei skuring, men dette er uetisk og føyer seg i rekken av utallige tiltak for å flå vanlige folk.
Samtlige politikere har nå sine kjepphester, og sender groteske regningen videre til folk flest. Dette forslaget er like uetisk, og på linje med straffene Mussolini, Hitler, Putin, presteskapet i Iran og Taliban har gitt/gir. Det har ingenting å gjøre med hverken demokrati eller rettferdighet.
Dette forslaget overgår alle overgrep som politikere har utsatt sin befolkning på de siste 45 årene.
Jeg er sjokkert over den utstrakte viljen fra samtlige av de etablerte partier til å fremtvinge en atferd, som er direkte samfunnsskadelig.
Redigert 21.03.2023 kl 00:58 Du må logge inn for å svare
urix
21.03.2023 kl 01:36 2860

Hypotetisk: Hva ville prisen på norske kroner bli om vi bandt den opp mot Euroen?

At den norske kronen er billigere enn den danske henger vel ikke på greip, om man tar utgangspunkt i landenes substansverdi, isteden for markedets prisfastsettelse.

Venter på innspill !
Redigert 21.03.2023 kl 03:07 Du må logge inn for å svare
Mikkel
21.03.2023 kl 08:55 2808

Dersom Spetalen får rett går vi mot 15 kroner for en euro.

Det har jo gått den veien de siste årene. Helt fra 8 tallet som en normal og gradvis til 11,40 i dag.
Dersom Norges Bank fortsetter å ligge etter med rentehevingene ser vi snart 12 kroner for en euro og jeg er redd dette blir den nye normalen.
Nordmenn tvinges på denne måten til å reise mindre og bli mer hjemme å jobbe...
geo01
21.03.2023 kl 23:30 2716

Valutaen eksporteres mer enn den kjøpes,så enkeltpolitikken og børsklimaet påvirkes av en svak import av Nkr.
NB selger sand i Sahare da klimaet med uinteresannte investeringer er nedover.
Kronen har motvind på alle kanter politisk og med et innenriksvelde av avgifter.
Kjøpekraften vår svekkes av lavere Nkr innenlandsk og utenlandsk vi er ikke attraktive og investere i lengre.
Oljen er en enorm ku men vi mister kjøpekraft og svekkes av grønne politiske håremål på en 5 millioners innbygger øy som skal redde verden..
Den finske økonomen på sp besøk mistet all forståelse av pengebruken på prosjekter staten bygger,5 ganger for dyrt.
Vi er rundlurt på alle kanter.
Hvem av våre stemmesedler godtar dette?


Renteoppgangen fikk null effekt på kronekursen, nå er kursen mot de største valutaen tilbake til hvor de var før NB satte opp renten.
Denne søppel valutaen vil fortsette å svekke seg om de ikke binder kronen mot eks euro slik danskene har gjort.

Det skjedde ingenting med kronekursen de første timene etter rentemøtet, konstaterer Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets.

– Og det er ingen stabil og sikker sammenheng mellom rentedifferanser og kronekursen, i hvert fall ikke over tid, hevder han.

– Skulle Norges Bank reddet inflasjonen gjennom styrking av kronekursen, måtte de hevet renten med 150–200 basispunkter mer enn de har i rentebanen nå. Vi snakker altså om en styringsrente på over 5 prosent, og det er ikke sikkert det ville hjulpet engang!

Andreassen viser til at norske kroner slett ikke er alene om en systematisk svekkelse de siste årene.

– Se bare på australske dollar. Vi snakker om en reprising av fossile aktiva. Verden, altså alle andre land, er blitt grønne, og det har gitt en enda svakere krone, sier han.

Norges Bank har brukt tid på å endre kronesalget i takt med oljeselskapenes kronekjøp, og i år kjøper oljeselskapene mindre kroner, mens Norges Bank fortsatt selger mye. Slike timingproblemer kan gi utfordringer, og det kan gi langvarige konsekvenser hvis det skjer samtidig med at kronen er i en svekkende trend.
For et sirkus, rene bananrepublikken.
Redigert 24.03.2023 kl 02:18 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
24.03.2023 kl 13:41 2326

Jeg synes de bare skal bestemme seg for at så svak krone kan man bare ikke ha. Det er ekstremt skadelig at landet har en valuta som ikke holder en viss standard. I særdeleshet Norge som har så sterke offentlige finanser. Kunstig sterk valuta er like skadelig over tid.

Som jeg før har skrevet bør det være en ekstremt god grunn for dette, for ellers er det snakk om vanstyre.

På mange måter kunne det vært like greit at landet skifter til USD og blir ferdig med det.
Gøte
24.03.2023 kl 20:00 2236

Norges Bank greier verken å holde inflasjonen i sjakk eller å holde den norske kronen stabil. Norge er vel det land
i verden med best finanser, allikevel har vi en ustabil og svak nasjonalvaluta. Hvor tullete er ikke det. Denne ustabile norske kronen innebærer et unødvendig risikoelement for landets innbyggere. Økt volatilitetsgrad indikerer økt risiko for verditap for brukerne av NOK. I Norge har vi ikke en nasjonal valuta som vi kan stole på opprettholder sin internasjonale kjøpekraftsevne på en stabil og trygg måte over tid. Man kan si at Norge drifter sin nasjonale valuta på en lite kløktig måte. Hvorfor hører man ikke økonomer i Norge som sier det som der er. For slik oppfattes det i det internasjonale valutamarkedet. De ler av den norske måten å tenke valutadrift på, og har ikke tiltro til at norske myndigheter vil gjøre så mye fra eller til. Det har dannet seg et inntrykk i markedet om at NOK kan man "leke med", siden det sitter så langt inne for norske myndigheter å foreta seg noe. Norske myndigheter regnes i så måte som svært passive og forsiktige. Norge har ressursene til å intervenere, men foretar seg så å si aldri noe kraftfullt uansett. Det har sammenheng med at norske myndigheter aldri klart har gitt uttrykk for at at en sterk nasjonalvaluta har en betydelig egenverdi. Fordelene med å ha en stabil og sterk krone overgår fullstendig ulempene en sterk kronekurs har for deler av eksportindustrien. På nasjonalt nivå, vel å merke.
STHLM
24.03.2023 kl 21:22 2192

Jeg overførte faktisk nesten 2mill et år siden.Meget happy over det. Kanskje en nøkkel til fremgang allti veksle direkte med inntekter i nok? Valuta bestendig ned, formueskatt mm mm.
Redigert 24.03.2023 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
urix
30.03.2023 kl 02:18 1907

https://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-erna-vil-ha-euro/78874688

Hypotetisk: Hva ville prisen på norske kroner bli om vi bandt den opp mot Euroen?

At den norske kronen er billigere enn den danske henger vel ikke på greip, om man tar utgangspunkt i landenes substansverdi, isteden for markedets prisfastsettelse.

Venter på innspill !


Gøte
30.03.2023 kl 10:03 1830

Nei norsk valutapolitikk henger ikke på greip. Er vel bare de involverte som er såre fornøyd med innsatsen til de styrende myndigheter på dette område. Selvsagt mange faktorer som er viktige når man skal bedømme hvor flinke et land er til å drifte sin valuta. Om den norske kronen i absolutt størrelse er større eller mindre enn DKK er i seg selv uten relevans, da det er det relative styrkeforholdet over tid som bør være styrende for politikken. Personlig vektlegger jeg følgende 2 faktorer veldig høyt. Det første er evnen til å bevare sin verdi over tid, det vil si den relative kjøpekraftsevnen målt mot andre valutaer. Og det andre er stabilitsevnen, da gjerne målt med volatilitetsgraden sammenliknet med andre valutaer. På begge disse punktene scorer NOK veldig dårlig. Den norske kronen har vist seg å ha dårlig evne til å bevare sin verdi over tid og den har også vist seg å svinge forholdsvis mye mer i verdi enn norges økonomiske bæreevne skulle tilsi.

Ser man på kjøpekraftsevnen til NOK de siste 10 år (fra 1.1.2013) målt mot verdens 10 mest omsatte valutaer får man følgende verdiutvikling for NOK:

NOK/USD: -44%
NOK/EUR: -31%
NOK/JPY: -24%
NOK/GBP: -29%
NOK/CNY: -37%
NOK/AUD: -19%
NOK/CAD: -26%
NOK/CHF: -45%
NOK/HKD: -44%
NOK/NZD: -26%

Jeg har ikke tallmaterialet for volatilitsgraden i form av f. eks variansen, men ser av grafene at NOK svinger betydelig mer enn tilsvarende grafer for de 10 andre nevnte valutapar kombinasjoner. Den norske krones prisstabilitet relatert til de 10 nevnte valutaene er svakest i klassen. Og dette er i en 10 års periode hvor ingen av de 10 andre landene har bygget mer egenkapital enn Norge.

Det virker nesten som om norske myndigheter i liten grad bryr seg om kronesvekkelsen. Vi har så mye penger investert i oljefondet, og forvalterne der kommer bedre ut, relatert til norsk innenlandsk kapitalforvaltning, jo dårligere kronekursen utvikler seg. Det største statlige korps av finansforvaltere er dermed i den noe merkelige posisjon at de er ikke tjent med en sterk norsk krone. Og dette miljøet utgjør jo en stadig viktigere del av Norges Bank sitt virke. Valutaskipet Norge drifter omkring uten styring, og vi ankrer så å si aldri opp noe sted. Lar markedsstrømmen styre skuta.

Det er ihvertfall helt på det rene at Norges Bank har mislykket med å holde NOK stabil relatert til verdens mest omsatte valutaer. Den del av stabilitsmålet virker således å ikke bety noe særlig for Norges Bank. De store taperne oppi dette er alle som sparer sin kapital i norske kroner. De betaler regningen for at landets myndigheter ikke ønsker å ha en sterk og stabil valuta. For alle dem hadde det vært mye bedre at den norske kronen var ankret opp til å holde et kursintervall til sterkere valutaer, f. eks euroen, USD eller en kurv av de sterke valutaene. Danmark har jo knyttet sin valuta til Euro, ved at den skal være stabil mot denne, og der maks aksepterte svingebånd er pluss minus 2,25 %. De har EU i ryggen for å få dette til. Tror nok Norge, selv uten å ha hjelp av EU sin vekslingsmekanisme kunne ha greid å føre en slik valutapolitikk som Danmark gjør, gitt at politikere og myndigheter virkelig hadde gått inn for det. Men det er der usikkerheten ligger. Ville norske politikere greid over tid å bli enige om gi fra seg den friheten det er å binde sin valuta opp mot noe de ikke har kontroll på. Er nok ikke så lett. Virker nok mer bekvemt for dem å heller la det skure og gå, og la markedet styre dette, og med en passiv Norges Bank, som de kan late som om har roret på skuta.
urix
31.03.2023 kl 02:13 1740

Takk for et meget bra innlegg, Gøte !!!

Hvordan beregner man verdien på den norske kronen om den skulle følge Euroen som den danske kronen gjør. Om jeg har forstått det rett så er Norge et rikere land enn Danmark. Mulig jeg tar feil her?
Hvordan kom de til prisen på den danske krone i forhold til Euroen??
Hvordan ville da den norske kronen blitt priset i forhold til Euroen??

Vanskelige spørsmål kanskje, jeg spør fordi jeg er nysgjerrig om det ville vært en fordel om den norske kronen var bundet opp mot Euroen.
Redigert 31.03.2023 kl 02:21 Du må logge inn for å svare
Gøte
31.03.2023 kl 13:36 1634

Dersom Norge igjen skulle velge å koble kronekursen til europeiske valutar, så ville man sikkert legge opp løpet omtrent som man gjorde forrige gang det skjedde. I mai 1986 var det et veldig press på den norske kronen og Norges Bank satte desperat opp den kortsiktige renten til først 30 prosentpoeng og så til 50 prosentpoeng før regjeringen krøp til korset og valgte å devaluere kronen med i underkant av 10 %. Jeg husker jeg kjøpte langsiktige norske stasobligasjoner i markedet på den tiden med meget god effektiv langsiktig avkastning. Presset mot kronen lå der og ulmet i flere år, og i 1990 besluttet regjeringen at den norske kronen skulle knyttes til EU sine valutaer med en svingningsmargin på pluss minus 2,25 %. Bestemmer man seg for en slik fastkurs tilnærming er det god grunn til å la forholdstallet mellom kronen og euroen være så nær mulig eksisterende markedspris før endringen. Det vil tilsi minst mulig interveneringstiltak der og da. Det er jo det som er det naturlige forholdstallet ifølge markedet. Vil tro det var det Danmark gjorde den gang i 1982 da de begynte med sin fastkurspolitikk, først mot tyske marken, deretter senere mot euroen. For velger man et forholdskurs som avviker fra markedsprisen like før overgangen tilsier det at man får et ekstra motpress som må håndteres, noe som kan være veldig riski. Da starter man jo omleggingen i motbakke og kjemper mot markedets tyngdekraft allerede i starten.

Men beslutningen om gjøre det vil kunne bevege markedsprisen, det avhenger av om markedet har tro på Norges evne til å gjennomføre dette eller ikke. Mye vil avhengig av hvor troverdige stabiliseringsmekanismer Norges Bank kan stille med i bakhånd. Må jo regne med at Norge da ikke lenger kan ha særlig selvstendig pengepolitikk, siden rentenivået i Norge må tilpasses rentenivået i EU. Så vil tro det er mye motstand i det norske maktapparatet mot å gi fra seg makt her selv om det er til det beste for folket. Norge er jo et land som verdsetter svært høyt å være i den tro at vi har stor selvstendighet og har en sterk stat.

Det er derimot mye vanskeligere å forklare hvorfor valutakursen på et gitt tidspunkt er på akkurat det nivået den er. Norges Bank benytter jo veldig sofistikerte forklaringsmodeller for valutakursendringer, likevel er det sjelden de kan trekke særlig bombastiske konklusjoner på et høyt nøyaktighetsnivå. Deres konklusjon er vel at valutakurser erfaringsmessig er relativt vanskelig å modellere, men at det er en systematisk tendens for at kronekursen på lang sikt avhenger av det relative prisnivået mellom Norge og utlandet og oljeprisen. Leste et sted at makroøkonomer har to oppgaver. Først ta feil i hva som kommer til å skje for så deretter å forklare hvorfor de tok feil. Det er mye i det.

Den store utfordringen med modellene er at modellene ikke klarer i stor nok grad å gjenspeile virkelighetens store mangfold av faktorer som spiller en betydning for valutakursen. Skal jeg prøve å gå litt friere til verks og frikoble tanken fra slike modeller vil jeg ta utgangspunkt i hva nasjonal valuta egentlig gir uttrykk for. Hva sier produktet av valutakurs og pengemengde (herunder kredittpenger skapt av bankene). Produktet uttrykker seg i form av en verdistørrelse, man kan kalle det nasjonalvalutaverdi, og det store spørsmålet er hva slags verdi gir dette uttrykk for. Den gir uttrykk for landets internasjonale relative kjøpekraftsevne som er underbygget med landets økonomiske ressurser minus dens forpliktelser. Så når norges totale nasjonsvalutaverdi svekkes relatert til en annen nasjonalvalutaverdi, selv om vi både har styrket finansformuen vår og har skaffet mindre gjeld enn det andre landet, prissetter markedet at de øvrige verdiene landet besitter relativt sett har svekket seg desto mer. Der har man forklaringen på at den norske valutaen går ned i perioder hvor de rent finansielle forholdene skulle tilsi en annerledes kursutvikling.

En grov sammenligning av Norge og Danmark. Når det gjelder finansformuen er det ingen tvil om at Norge er et rikere land enn Danmark siden vi har mer netto egenkapital per innbygger. Også når det gjelder naturrerssurser er Norge mye rikere enn Danmark. Når det gjelder den humane kapitalen vil jeg tro at Danmark internasjonalt vil bli vurdert noe høyere. Teknologisk er det sikkert ikke så stor forskjell mellom landene, men Danmark er et mye billigere land å drifte enn Norge, siden det er et lite land med lett infrastruktur. Det betyr endel. Slike små land som er billige å drifte er gjerne også de som greier seg best økonomisk relativt sett. I mange år ble Danmark vurdert internasjonalt til å kjøre sin økonomi til helvete, men på første klasse. De levde godt på lånte midler for å si det sånn. Oljekrisen på syttitallet rammet Danmark hardt. Motsatt i Norge. På grunn av oljen har Norge ikke vært i behov for å låne penger til å holde den høye levestandarden. Eneste grunnen til at Norge har utenlandsgjeld er vel av likviditesmessige grunner.Den danske utenlandsgjelden har vært veldig høy, men er i dag på et mer håndterbart nivå.

Forøvrig kan det sies at den norske tilknytningen til EU valuta ble opphevet allerde i 1992. Dette var før euroens tid og hadde sammenheng med at det europeiske fastkurssamarbeidet brøt sammen.

Den danske valutapolitikken med fast ankring mot euroen, og hvor da EU er den egentlige vokteren av den danske valutapolitikken har medført mere stabile rammevilkår for danskene. Prisen de betaler for det er mindre selvstendighet.
Gøte
01.04.2023 kl 09:41 1536

Det som er spesielt med Norge er at pengemengden (M3) i Norge er på et så beskjedent beløp i forhold til f. eks. verdier Norge eier i utlandet. Oljefondets verdi er jo nå mer enn 5 ganger mer verdt enn summen av alle norske kroner, hvis man legger til grunn at pengemengden M3 er lik verdien av alle NOK.

Det er nok ikke mange land i verden som dermed har så mye av sitt lands verdier i utlandet. Det viser også at linken mellom verdien av den totale norske nasjonalvalutaverdien er mye lavere enn landets økonomiske verdi minus forpliktelsene. Det har sammenheng med at etterspørselen etter norske kroner er så liten i forhold til de verdiene Norge faktisk rår over. Sånn sett kan vi vel si at for Norges vedkommende gir ikke kronekurs multiplisert med pengemengden noe dekkende bilde av landets økonomiske bæreevne.

Dette sier veldig mye om hvor lavt behov det er for norske kroner. Etterspørselen etter vår valuta er relativ liten i forhold til våre statsfinanser. Verdien av valutaen vår sier således heller lite om landets økonomiske stilling totalt sett. I folks bevissthet er det nok annerledes. Ser man hvor mye verdier Norge har bak hver utstedt norske krone, er den lave kronekursen en vits. I det perspektiv regnes den norske kronen som verdens billigste valuta, også blant valutahandlere. Men sålenge markedet for norske kroner er såpass beskjedent hjelper jo ikke det kronekursen der og da. Ingen vits å kjøpe noe billig hvis man ikke har noe behov for det. Og behovet for norske kroner er jo tross alt lite i valutamarkedet. Det kommer man ikke utenom. Det er derimot et enormt potensial i den norske kronen i form av den kan underbygges med reelle verdier av den norske stat. Så hadde Norge lagt om kurs og sett attraksjonen ved å gjøre den til et attraktiv investeringsobjekt for pengeplasseringer kunne den nok ganske lett hatt en posisjon som en supersterk valuta. Men den gang ei. Jeg har ingen store forhåpninger om at norske myndigheter legger om en kurs her. Vi fører egentlig ingen bevisst aktiv valutapolitikk lenger. Og det har gjort at nordmenn har spart seg til fant i Norge i veldig mange år nå. Virker som det passer norske myndigheter bra at statens kapital i all hovedsak plasseres i sterke valutaer, mens folkets kapital plassseres i hovedsak i den svake innenlandske valutaen. På den måten blir staten relativ sett rikere, samt at folket blir i større grad tvunget til å bruke sin kapital innenlands, og at de gjør seg mer avhengig av å ha andre inntektskilder enn gammel kapital. Men Staten kan fort overspille sine kort her. Er nok mange i Norge nå som ikke kun sparer sine daler her til lands. Kloke av skade.
urix
03.04.2023 kl 03:00 1329

Takk Gøte !!
Fine artikler du har bidratt med her, og jeg har fått mange aha opplevelser, dette har du greie på skjønner jeg, fint at du gidder å dele av din kunnskap, takk igjen og god Påske til deg!!!